gradimozadar.hr   gradimozadar.hr   gradimozadar.hr  gradimozadar.hr 
Hidroizolacija i polaganje pločica na ravnom krovu
Potrebne su dvije stručne osobe, koje se razumiju u hidroizolacijske krovne sisteme te polaganje pločica. Radovi bi trebali biti izvedeni polovinom sedmog mjeseca.

Kuća se nalazi na Otoku Rivanj kod Zadra. Dnevno sa Trajektnom vezom dostupno, jedan sat od Zadra.
Lokacija: Otok Rivanj kod Zadra
Objavljeno: 29 Lipanj 2017
Kontakt podaci su vidljivi samo korisnicima s pretplatom.