Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Pronađi posao

HR logo novi
 

Građevina novo

Rekonstrukcije polja i ugradnja TR 3 u TS Kaštela

Lokacija: Grad Zagreb
Vrsta ugovora: Radovi
Datum objave: 27.05.16
Rok za podnošenje ponuda: 20.06.16
Pregledaj

građenje vodoopskrbnog sustava visoke zone naselja Gala

Lokacija: Splitsko-dalmatinska županija
Vrsta ugovora: Radovi
Datum objave: 27.05.16
Rok za podnošenje ponuda: 16.06.16
Pregledaj

Izgradnja POSLOVNOG PROSTORA U ROVINJU – I. i II. FAZA

Lokacija: Istarska županija
Vrsta ugovora: Radovi
Datum objave: 27.05.16
Rok za podnošenje ponuda: 20.06.16
Pregledaj

Građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava-vodovod u dijelu naselja Nova Sela

Lokacija: Splitsko-dalmatinska županija
Vrsta ugovora: Radovi
Datum objave: 27.05.16
Rok za podnošenje ponuda: 16.06.16
Pregledaj

REVITALIZACIJA DV 35 kV TS 110 20 35 kV KRK – KK MIRNA

Lokacija: Grad Zagreb
Vrsta ugovora: Radovi
Datum objave: 27.05.16
Rok za podnošenje ponuda: 15.06.16
Pregledaj

Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta D33 i D8 sa lokalnom cestom L65058 u Šibeniku -čvor Meterize

Lokacija: Grad Zagreb
Vrsta ugovora: Radovi
Datum objave: 27.05.16
Rok za podnošenje ponuda: 17.06.16
Pregledaj

Peticija

Partneri

agenti-hr
agenti-hr
hkig
tzzadar
hausbau
logotext
Archi living logo
reach logo hr
reach logo hr
reach logo hr
reach logo hr
huaec
Društvo arhitekata Šibenik
Društvo arhitekata Rijeka