Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Pronađi posao

HR logo novi
 

Građevina novo

Izgradnja stambenog objekta S1-49 za stambeno zbrinjavanje HRVI-a iz Domovinskog rata i obitelji smrtno stradalih branitelja

Lokacija: Splitsko-dalmatinska županija
Vrsta ugovora: Radovi
Datum objave: 22.07.16
Rok za podnošenje ponuda: 11.08.16
Pregledaj

Radovi na adaptaciji javne zgrade društvenog doma u naselju Radovanci, Općina Velika s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom

Lokacija: Požeško-slavonska županija
Vrsta ugovora: Radovi
Datum objave: 22.07.16
Rok za podnošenje ponuda: 10.08.16
Pregledaj

Rekonstrukcija kazališta Antonio Gandusio u Rovinju - II faza

Lokacija: Istarska županija
Vrsta ugovora: Radovi
Datum objave: 22.07.16
Rok za podnošenje ponuda: 10.08.16
Pregledaj

IZGRADNJA PIEZOMETARSKIH POLJA NA AKTIVNIM VODOCRPILIŠTIMA - 1. ZONA ZAŠTITE

Lokacija: Grad Zagreb
Vrsta ugovora: Radovi
Datum objave: 22.07.16
Rok za podnošenje ponuda: 22.08.16
Pregledaj

Energetska obnova Osnovne škole Josipa Kozarca Slatina

Lokacija: Virovitičko-podravska županija
Vrsta ugovora: Radovi
Datum objave: 22.07.16
Rok za podnošenje ponuda: 16.08.16
Pregledaj

Energetska obnova Osnovne škole Davorin Trstenjak Čađavica

Lokacija: Virovitičko-podravska županija
Vrsta ugovora: Radovi
Datum objave: 22.07.16
Rok za podnošenje ponuda: 11.08.16
Pregledaj

Energetska obnova Učeničkog doma Virovitica

Lokacija: Virovitičko-podravska županija
Vrsta ugovora: Radovi
Datum objave: 22.07.16
Rok za podnošenje ponuda: 19.08.16
Pregledaj

Izvanredno održavanje asfaltnog kolnika županijskih cesta na području općine Martinska Ves

Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Vrsta ugovora: Radovi
Datum objave: 22.07.16
Rok za podnošenje ponuda: 17.08.16
Pregledaj

Partneri

agenti-hr
agenti-hr
hkig
tzzadar
hausbau
logotext
Archi living logo
reach logo hr
reach logo hr
reach logo hr
reach logo hr
huaec
Društvo arhitekata Šibenik
Društvo arhitekata Rijeka