gradimozadar.hr   gradimozadar.hr   gradimozadar.hr  gradimozadar.hr 


Spin slivnici iz ljevanog željeza


Spin slivnici iz ljevanog željeza


Kontakt


ACO Spin slivnici visokog učinka za ravne krovove sakupljaju vodu sa krovnih površina, višekatnih parkirališta, zelenih krovova i terasa. Voda se odvodi gravitacijski preko zasebnog sustava slivnika i cijevi. Za ovu primjenu uvijek se koriste slivnici bez zapora za miris. Slivnici za ravne krovove su proizvedeni iz lijevanog željeza, te se koriste sa kuglastim rešetkama klase H na neprohodnim krovovima sa šljunkom, ili sa pokrovnim rešetkama klase K3, L15 i M125 na krovovima koji se koriste kao terase ili parkirališta. Svi elementi izrađeni su prema HRN EN 1253-2, te spadaju u klasu A1 negorivih materijala.

Spin slivnici iz lijevanog željeza primjenjuju se: 
 • Ravni neprohodni krovovi
 • Krovne terase
 • Krovna parkirališta
 • Zeleni krovovi
Prednosti: 
 • Promjer izljeva DN70 – DN150 horizontalni ili vertikalni
 • Prema HRN EN 1253
 • Materijal lijevano željezo sa zaštitnim crnim premazom
 • Negorivi materijal razreda A1
 • Prirubnica za uklještenje hidroizolacije
 • Sa procjednim otvorima
 • Dostupna izolacijska tijela i grijačiOstali proizvodi: ACO Građevinski elementi d.o.o.

Rubnjaci za zaštitu zidova u prehrambenoj industriji
ACO_kerb_PB_SS_u_kocki Spin slivnici iz ljevanog željeza
ACO kerb PB / SS
Rubnjaci za zaštitu zidova u prehrambenoj industriji
kn
Univerzalni sustav odvodnje
MultiDrain_profile_compressed Spin slivnici iz ljevanog željeza
Multiline
Univerzalni sustav odvodnje
kn