gradimozadar.hr   gradimozadar.hr   gradimozadar.hr  gradimozadar.hr 

ACO Građevinski elementi d.o.o.
Savska cesta 103/A, 10360 Sesvete

ACO Finor revizijski otvori za unutarnje prostore


ACO Finor revizijski otvori za unutarnje prostore


Kontakt
ACO Finor sustav revizijskih otvora sa pokrovnom hermetički zatvorenom pločom, koristi se za pristup i reviziju cjevovodu, te za sve prostore gdje je potrebna potpuna kontrola higijenskih uvjeta unutarnjeg prostora. Hermetički zatvorena pokrovna ploča otvara se samo u slučaju čišćenja (čisti prostori).

Finor revizijski otvori za unutarnje prostore:
  • Vodotijesan i plinotijesan
  • Prema HRN EN 1253-2
  • Materijal lijevano željezo ili nehrđajući čelik
  • Prirubnica za uklještenje hidroizolacije

 
Ostali proizvodi: ACO Građevinski elementi d.o.o.

Univerzalni sustav odvodnje

MultiDrain_profile_compressed ACO Finor revizijski otvori za unutarnje prostore
Multiline
Univerzalni sustav odvodnje
kn

Rubnjaci za zaštitu zidova u prehrambenoj industriji

ACO_kerb_PB_SS_u_kocki ACO Finor revizijski otvori za unutarnje prostore
ACO kerb PB / SS
Rubnjaci za zaštitu zidova u prehrambenoj industriji
kn