tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 FIBRANhydro

11 godina s Vama!FIBRANhydro


FIBRANhydro

Kontakt


FIBRANhydro SEISMIC T-1,8sk/sk posebna je prilagođena hidroizolacija, a sastavni je dio temeljnog jastuka.

Hidroizolacija tipa SEISMIC T-1,8sk/sk izuzetno je ljepljiva, dvostrano ljepljiva membrana (sk/sk). Postavlja se ispod temeljne ploče između dva sloja sloja FIBRANxps toplinske izolacije te, uz kvalitetno izvedene spojne preklope, štiti građevinu od vlage. Relativno tanka, debljina joj je 1,8 mm, ova svestrano otporna membrana prošla je sve testove za preuzimanje vlačnih sila u temeljnom jastuku pod utjecajem potresnih sila na građevinu, stoga se može primjenjivati u sustavu SEISMIC temeljnoga jastuka.

  

Hidroizolacija FIBRANhydro SEISMIC ima, dakle, dvostruku ulogu:

1.         štiti građevinu i gornji dio temeljnog jastuka od navlaživanja,
2.         spaja dva sloja FIBRANxps ( npr. SEISMIC 400-L i 400-L ili SEISMIC 500-L i 500-L ili SEISMIC 700-L i 700-L ) u jedinstveni funkcionalni, nosivi, toplinsko izolirani izolacijski element SEISMIC temeljnog jastuka.

FIBRANhydro SEISMIC T-1,8 sk/sk prepoznat ćete izdaleka po tipičnom pakiranju sa znakom bubamare.

FIBRANhydroSEISMICweb FIBRANhydro

UPOZORENJE:

FIBRANhydro SEISMIC T-1,8sk/sk je u osnovi namijenjena spajanju dvaju slojeva FIBRANxps izolacije u sastavu SEISMIC temeljnog jastuka.

Hidroizolacijska membrana ima oznaku T i sama po sebi podnosi pritisak vode veći od 0,6 bara, ako je odmah nakon ugradnje pažljivo zaštićena s toplinsko izolacijskim pločama FIBRANxps SEISMIC. No, kvaliteta čitave hidroizolirane površine ovisi o kvaliteti brtvljenja svakog pojedinog spoja na samome mjestu. Hidroizolacija se ugrađuje dvoslojno, tj. po pravilima struke za konkretnu lokaciju. Jednoslojno se ova kvalitetna, bitumenska hidroizolacijska membrana smije ugraditi samo u slučaju sasvim ocijeđene zemlje bez opasnosti od poplava. U svakom slučaju, svi se spojevi moraju OBAVEZNO dodatno precizno zabrtviti pomoću, primjerice, vrućega zraka. Pri radu s otvorenim plamenom preporuča se izuzetna pozornost kako se hidroizolacija ne bi stanjila, odnosno otopila.

U slučaju proboja hidroizolacije s instalacijskim cijevima membranu se uz cijevi treba odgovarajuće produžiti, sukladno dobroj hidroizolaterskoj praksi.

Hidroizolacijske radove smiju obavljati samo stručno osposobljeni izvođači koji daju garanciju na kvalitetu izvedenih radova.Proizvođač: Fibran

Ostali proizvodi: FIBRAN d.o.o