tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Uljara Morović

11 godina s Vama!Uljara Morović


Naslovna_fotografija_Uljara_Medium Uljara Morović


Niskoenergetska građevina, potpuno je ukopana u tlo. Sastoji se od uljare, kušališta, izložbenog prostora, te nekoliko smještajnih jedinica. Građena je od lokalnih materijala uz primjenu modernih rješenja za niskoenergetsku kuću. Kamen od iskopa se drobio i separirao za agregat za proizvodnju betona, a veći komadi su se priklesali za završnu oblogu. Uz obnovljeni stari maslinik i nove nasade, investitor je želio upotrijebiti materijale koji neće ni najmanje zagaditi okoliš, i time utjecati na kvaltietu ulja za koje su dobili nekoliko zapaženih nagrada.

Ugrađeni materijali: FIBRANxps 300-400 L , FIBRANxps SEISMIC, FIBRANxps  ETIC GF 
Ostali projekti: FIBRAN d.o.o