tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Izračun volumena i površine zgrade

11 godina s Vama!

kocka
Unesite sve vrijednosti inače rezultati neće biti potpuni.
Za ravan krov => visina krova=0
Širina:
Dužina:
Visina:
Visina krova:
Jedinica: metar

volumen Izračun volumena i površine zgrade
Volumen ukupno: m3
povrsinapoda Izračun volumena i površine zgrade
Tlocrtna površina: m2
opsegpoda Izračun volumena i površine zgrade
Opseg tlocrtne površine: m1
fasade Izračun volumena i površine zgrade
Površina fasade: m2
povrsinakrova Izračun volumena i površine zgrade
Površina krova: m2
kut Izračun volumena i površine zgrade
Nagib (kut) krova: ° (stupnjeva)