tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Obnovit će se Providurova palača i Bedemi zadarskih pobuna

11 godina s Vama!

Obnovit će se Providurova palača i Bedemi zadarskih pobuna

Foto: gradimozadar.hr
ZADAR BAŠTINI-Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o financiranju projektnog prijedloga „ZADAR BAŠTINI-Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020“ u postupku dodjele bespovratnih sredstava “Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

U sklopu tog projekta obnovit će se i urediti dva kulturna dobra – Providurova palača i Bedemi zadarskih pobuna. Na temelju prijedloga Odluke o financiranju, Gradu Zadru se dodjeljuju sredstva u iznosu od 56.492.181,60 kuna.

Ovim programom kulturno-turistički sadržaji Zadra podižu se na potpuno novu razinu kojom Zadar postaje kulturni centar od nacionalnog značaja, a dugoročno se  rješava i potreba Grada Zadra te institucija u kulturi i turizmu za prezentacijom kulture na moderan, atraktivan i inovativan način, te se podiže konkurentnost kulturnog i turističkog proizvoda.
Publisher:
gradimozadar.hr