tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

11 godina s Vama!

Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Foto: ROCKWOOL
Otvoren je poziv za dodjelu sredstava za energetsku obnovu zgrada javnog sektora
Ovim Pozivom podupirat će se provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti, koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.

Društvenim djelatnostima u smislu ovog Poziva smatraju se:
predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, znanstvena djelatnost, kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti, knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, upravna i/ili uredska djelatnost, pravosudna djelatnost, sportska djelatnost, stanovanje zajednica, vatrogasna djelatnost, djelatnost zaštite i spašavanja te djelatnost humanitarne pomoći.

Opći cilj:
Postizanje energetskih ušteda – smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

Svrha:
Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

Ovim Pozivom podupirat će se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Namjena:
U okviru ovog Poziva sredstva će se dodjeliti projektima izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i provedbe energetske obnove zgrada javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti.

Bespovratna sredstva dodijeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva.

Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije 2.1.2018. godine, a ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima i kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31.12.2020. godine.

Više: efondovi.mrrfeu.hr
Publisher:
gradimozadar.hr