tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Okrugli stol - gdje je danas ApolitikA?

11 godina s Vama!

Okrugli stol - gdje je danas ApolitikA?

Hrvatska komora arhitekata i Udruženje hrvatskih arhitekata organiziraju okrugli stol na temu "Gdje je danas ApolitikA?"
U četvrtak, 8. veljače 2018. godine, s početkom u 18,00 sati u Hrvatskom muzeju arhitekture, Ul. I. G. Kovačića 37, Zagreb HKA i UHA organiziraju okrugli stol povodom pete godišnjice usvajanja dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013-2020, ApolitikA. Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja, koje  su usvojene na 64. sjednici Vlade Republike Hrvatske 29. studenoga 2012. godine.

ApolitikA je usmjerena na ostvarivanje tri osnovna cilja; kulturu građenja koja je preduvjet za kvalitetu izgrađenog prostora, zatim na kvalitetu izgrađenog prostora kao osnove za dobar život svakog pojedinca, te na kvalitetnu arhitekturu koja treba postati poticaj nacionalnom razvoju i napretku.

Arhitektonske politike kao dio ukupne politike Države, kojima se iskazuje javni interes za kvalitetu sveukupno izgrađenog prostora i stvaranje kulturnog krajobraza, formirane su na način da postanu katalizatorom procesa održivog razvoja, brige o javnom interesu i prostoru, unaprjeđenja oblikovnih vrijednosti utemeljenih u graditeljskim posebnostima, zaštiti zdravlja, klime i sigurnosti.

Hrvatska komora arhitekata donijela je 20. listopada 2016. godine i Smjernice za provedbu arhitektonskih politika lokalnih zajednica s ciljem podržavanja razvoja planiranja i primjene posebno za svaku lokalnu zajednicu i pomoći da budu politički prihvaćeni u širem prostornom i društvenom kontekstu.

Cilj okruglog stola je dati pregled stanja aktivnosti i postignuća nakon usvajanja dokumenta te potaknuti viziju daljnjeg razvoja kao i donijeti zaključke kao podlogu za daljnje djelovanje i implementaciju ApolitikA.

Program:
18,00 – 18,15 pozdravni govori

18,15 – 18,45 uvodna prezentacija: Rajka Bunjevac, dipl. ing. arh., Upravni odbor HKA

18,15 – 19,45 okrugli stol:

Stjepo Butijer, dipl. ing. arh., bivši predsjednik Savjeta za prostorno planiranje države
dr.sc. Borka Bobovec, dipl. ing. arh., Ministarstvo prostornoga uređenja i gradnje
dr. sc. Mia Roth Čerina, dipl. ing. arh., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tomislav Ćurković, dipl. ing. arh., Upravni odbor HKA
Publisher:
gradimozadar.hr