tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Očuvanje i upravljanje oborinskim vodama

11 godina s Vama!

Očuvanje i upravljanje oborinskim vodama

Očuvanje i upravljanje oborinskim vodama - ACO
Foto: ACO
Ruralne zone i gradske prometnice
Pojačana urbanizacija i negativan utjecaj klimatskih promjena koje rezultiraju oborinama velikog intenziteta zahtijeva od projektanta, urbanista i lokalne uprave odgovoran pristup u promišljanju upravljanja oborinskom odvodnjom i pronalaženje racionalnih rješenja u izgradnji nove, kao i održavanju postojeće infrastrukture.

Na taj način ACO postaje Vaš partner u planiranju, izgradnji i održavanju sustava odvodnje i cestovne infrastrukture vodeći pritom računa o temeljnim funkcijama koje moderni odvodni sustavi moraju ispunjavati: očuvanje zdravlja i sigurnosti ljudi i njihove imovine, zaštitu okoliša i održivost.

Iz toga proizlazi nova sintagma “održivog sustava površinske odvodnje” koja podrazumijeva uvažavanje svih zahtjeva kako bi se dobio odvodni sustav koji je financijski racionalan, funkcionalno pouzdan i koji unosi ravnotežu u prirodan ciklus kruženja vode, vraćanjem oborinske vode u tlo na mjestu njena nastanka.

Osnovni preduvjet za svaku efikasnu odvodnju temelji se na što bržem prikupljanju oborinske vode s prometnih i parkirnih površina, korištenjem onih proizvoda koji jamče siguran promet vozila i visoku trajnost uz minimalne troškove održavanja.

02 Očuvanje i upravljanje oborinskim vodama

ACO proizvodi kanale za linijsku odvodnju oborinskih voda tipa Multiline s rešetkom i tipa Monoblock s otvorima u obliku rešetke u monolitnom tijelu.

Za bočnu odvodnju uz rub prometnica razvijen je rubnjak s integriranom odvodnjom KerbDrain. Odvodni kanali proizvode se od polimerbetona kojim se postiže velika čvrstoća, odlična hidraulična svojstva i otpornost na mraz i agresivne medije. U programu slivnika za cestovnu odvodnju nudimo Combipoint PP cestovne slivnike nove generacije.

Modularna tijela od PP-a s mogućnošću prilagođavanja oblika i funkcije uz osiguranu vodonepropusnost i zajamčenu nosivost slivnih rešetki.

03 Očuvanje i upravljanje oborinskim vodama

Inovativna rješenja osiguravaju brzu ugradnju i izuzetnu trajnost i u ekstremnim uvjetima korištenja. Posebnu pažnju prilikom izgradnje i obnove prometnica treba posvetiti odabiru pristupnih poklopaca revizijskih okana (popularno „šahta“), koji moraju zadovoljiti velika dinamička opterećenja i funkcionalnost, a da pritom ne bude ugrožena sigurnost prometa.

ACO proizvodi CityTop P Bituplan poklopce koji se utiskuju izravno u vreli habajući asfaltni sloj prometnice. Ugradnjom ovakvog tipa poklopca trajno osiguravamo jednaku razinu poklopca i završne asfaltne obloge, minimalnu buku prilikom prelaza vozila uz izuzetnu stabilnost i dugovječnost proizvoda. Suvremeno projektiranje sustava odvodnje temelji se na novim principima zbrinjavanja oborinske vode direktno u tlo na mjestu njenog prikupljanja.

ACO Stormbrixx je jedinstven, patentiran sustav blokova za infiltraciju (upojni bunar) ili retenciju (zadržavanje) oborinskih voda namijenjen za primjenu u svim građevinskim zahvatima kao samostalno rješenje ili kao dio lanca održivog sustava površinske odvodnje.

Publisher:
gradimozadar.hr