tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Ruralne zone i gradske prometnice

11 godina s Vama!

Ruralne zone i gradske prometnice

Aco građevinski elementi d.o.o.
Očuvanje i upravljanje oborinskim vodama

Pojačana urbanizacija i negativan utjecaj klimatskih promjena koje rezultiraju oborinama velikog intenziteta zahtijeva od projektanta, urbanista i lokalne uprave odgovoran pristup u promišljanju upravljanja oborinskom odvodnjom i pronalaženje racionalnih rješenja u izgradnji nove, kao i održavanju postojeće infrastrukture.

  

Na taj način ACO postaje Vaš partner u planiranju, izgradnji i održavanju sustava odvodnje i cestovne infrastrukture vodeći pritom raćuna o temeljnim funkcijama koje moderni odvodni sustavi moraju ispunjavati: oćuvanje zdravlja i sigurnosti ljudi i njihove imovine, zaštitu okoliša i održivost. Iz toga proizlazi nova sintagma “održivog sustava površinske odvodnje” koja podrazumijeva uvažavanje svih zahtjeva kako bi se dobio odvodni sustav koji je financijski racionalan, funkcionalno pouzdan i koji unosi ravnotežu u prirodan ciklus kruženja vode, vraćanjem oborinske vode u tlo na mjestu njena nastanka.

 

aco-1 Ruralne zone i gradske prometnice

 

Osnovni preduvjet za svaku efikasnu odvodnju temelji se na što bržem prikupljanju oborinske vode s prometnih iparkirnih površina, korištenjem onih proizvoda koji jamèe siguran promet vozila i visoku trajnost uz minimalnetroškove održavanja.

  

ACO proizvodi kanale za linijsku odvodnju oborinskih voda tipa Multiline s rešetkom i tipa Monoblock s otvorima u obliku rešetke u monolitnom tijelu. Za bočnu odvodnju uz rub prometnica razvijen jerubnjak s integriranom odvodnjom KerbDrainse postiže velika čvrstoća, odlična hidraulièna svojstva i otpornost na mraz i agresivne medije.U programu slivnika za cestovnu odvodnju nudimo Combipoint PP cestovne slivnike nove generacije.

  

Modularna tijela od PP-a s mogućnošću prilagođavanja oblika i funkcije uz osiguranu vodonepropusnost i zajamèenu nosivost slivnih rešetki. Inovativna rješenja osiguravaju brzu ugradnju i izuzetnu trajnost i u ekstremnim uvjetima korištenja. Posebnu pažnju prilikom izgradnje i obnove prometnica treba posvetiti odabiru pristupnih poklopaca revizijskih okana (popularno „šahta“), koji moraju zadovoljiti velika dinamièka opterećenja ifunkcionalnost, a da pritom ne bude ugrožena sigurnost prometa. ACO proizvodi CityTop P Bituplan poklopce koji seutiskuju izravno u vreli habajući asfaltni sloj prometnice.

  

aco-2 Ruralne zone i gradske prometnice

  

Ugradnjom ovakvog tipa poklopca trajno osiguravamo jednaku razinu poklopca i završne asfaltne obloge, minimalnu buku prilikom prelaza vozila uz izuzetnu stabilnost i dugovjeènost proizvoda.

Suvremeno projektiranje sustava odvodnje temelji se na novim principima zbrinjavanja oborinske vode direktno u tlo na mjestu njenog prikupljanja.

  

ACO Stormbrixx je jedinstven, patentiran sustav blokovaza infiltraciju (upojni bunar) ili retenciju (zadržavanje) oborinskih voda namijenjen za primjenu u svim graðevinskim zahvatima kao samostalno rješenje ili kao dio lanca održivog sustava površinske odvodnje.


Publisher:
gradimozadar.hr