gradimozadar.hr   gradimozadar.hr   gradimozadar.hr  gradimozadar.hr 
Oglasnik
Kako bi izgledalo novo središte Sv. Ivana Zeline po principu zelene gradnje?

Završen prvi ciklus projekta - Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju - CPD4GB

Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju - CPD4GB dobitnik je godišnje nagrade za zelenu gradnju i održivi razvoj u kategoriji Projekt godine, a upravo je završen prvi ciklus projekta.

 

Riječ je o projektu koji povezuje organizacije civilnog društva s fakultetima Sveučilišta u Zagrebu kako bi se razvio interdisciplinarni, neformalni obrazovni program namijenjen studentima diplomskih studija i obrazovao naraštaj mladih stručnjaka s profesionalnim kompetencijama potrebnima za rad u području zelene gradnje. U sklopu projekta studenti kreiraju energetski učinkovite, ekonomski isplative i za okoliš i čovjeka zdrave životne prostore. O čemu smo više pisali ovdje.

 

SUDIONICI_EU_projekta Kako bi izgledalo novo središte Sv. Ivana Zeline po principu zelene gradnje?

 Sudionici projekta

 

Prvi ciklus nastave započeo je 18. rujna 2018. Predavanja su se održavala srijedom i petkom tijekom prva četiri tjedna, a nakon toga su u istim terminima održane radionice i stručne rasprave tijekom sljedeća tri mjeseca. Profesori-mentori izlagali su studentima koncept održive gradnje kako bi studente pripremili za izradu projektnog rješenja. Projektne zadatke dodijelile su lokalne zajednice. Zadaci se uglavnom odnose na prenamjenu gradskog područja u skladu s principima održivosti i zelene gradnje. 

 

Završen prvi ciklus projekta

 

U prvome ciklusu projekta CPD4GB, koji je trajao od rujna do prosinca 2018., odabran je projektni zadatak u Svetom Ivanu Zelini koji se nalazi na sjeveroistočnome dijelu Zagrebačke županije. Sjeverno od središta Svetog Ivana Zeline nalazi se područje koje je prostornim planom predviđeno za urbanu preobrazbu i donošenje urbanističkog plana uređenja (UPU) te koje je predloženo za projekt CPD4GB.

 

Najveći dio površine obuhvata projektnog zadatka sada je u vlasništvu drvne industrije Zelina, a manji je dio u vlasništvu autoprijevozničke tvrtke Čazmatrans – Nova d.o.o.  Zbog nezadovoljstva lokalnog stanovništva uzrokovanog bukom koju stvara drvna industrija predviđeno je njezino preseljenje izvan granica gradskog područja. Na ostatku područja nema izgrađenih građevina, ono je prekriveno niskim raslinjem i drvećem te je u privatnome vlasništvu fizičkih osoba. Nakon preseljenja drvne industrije otvara se prostor ugostiteljskih sadržaja i elitnog stanovanja u blizini središta grada. Područje je potrebno definirati namjenom i pratećim sadržajima kroz rješenja zelene gradnje.

 

studenti Kako bi izgledalo novo središte Sv. Ivana Zeline po principu zelene gradnje?

 

Uređenje životnog prostora pridonijet će razvoju zajednice te biti primjer za daljnji razvoj regije, odnosno bit će energetski učinkovito, ekonomski isplativo te zdravo za okoliš i pojedinca. U interdisciplinarnom timu studenata sudjelovali su: Arhitektonski fakultet: Marija Matić i Dominik Halajko Građevinski fakultet: Vlatko Terlecky i Mateo Ružić Agronomski fakultet - krajobrazna arhitektura: Nikolina Grgurević i Marija Rogina Šumarski fakultet - drvna tehnologija: Ivana Damjanović i Karla Kremenjaš Fakultet strojarstva i brodogradnje: Frano Knezović Fakultet elektrotehnike i računarstva: Marina Brezak.

 

Nakon što su studenti izradili prve analize šire i uže situacije te proučili prostorni plan, organizirana je i terenska nastava, odnosno odlazak na projektnu lokaciju u Zelinu. Studente su dočekali Hrvoje Koščec, gradonačelnik Sv. Ivana Zeline, i Sunčica Mateljan Kranjčević, dipl. ing. arh., viša stručna suradnica za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo.

 

Zajedno s profesorima obišli su teren te razgovarali o potrebama stanovništva. Na radionicama su studenti prvo postavili i razradili urbanistički dio projekta, a potom su razradili pojedine točke projekta u skladu sa zelenom gradnjom. Svaki korak na radionicama bio je popraćen aktivnim raspravama s profesorima.

 

Zbog nedostatka takvog prostora u Svetom Ivanu Zelini, u urbanističkome dijelu projekta predviđeno je ponajprije stvaranje trga koji je zamišljen kao generator novoga središta grada. Sjeverno od trga projektirano je manje stambeno naselje sa stambenim zgradama katnosti P+2 kako bi se prilagodile postojećemu ambijentu te kako bi se izbjegle vizurne prepreke.

 

idejno Kako bi izgledalo novo središte Sv. Ivana Zeline po principu zelene gradnje?

 

Uz trg, sa zapadne strane, na postojećem usjeku u terenu pod nagibom odlučeno je da će se nalaziti garaža kako bi se smanjio udio terena izgrađenog za potrebe parkiranja. Ona bi služila stanovništvu koje svakodnevno putuje autobusom na posao u Zagreb te stanovnicima novih stambenih zgrada te bi se na taj način prilazne ulice rasteretile od automobila i bile bi izvedene kao kolno-pješačke površine.

 

Sa zapadne strane trga predviđena je fleksibilna građevina koja bi se mogla koristiti kao otvorena pozornica ili zatvorena dvorana za javna događanja.

 

Južno od trga smještena je poslovna zgrada za najam, start-upove ili gradske udruge. Autobusno stajalište zadržalo bi se na krajnjem jugozapadnom dijelu parcele, južno od poslovne zgrade.

 

Sveukupnim postavom namjena stvorila bi se gradacija javnih prostora od juga prema privatnijim, sjeverno postavljenim stambenim zgradama. U daljnjoj razradi projekta svaki student mogao je pridonijeti svojim područjem znanja o zelenoj gradnji sa konkretnim rješenjima na projektnom zadatku.

 

Studenti arhitekture izradili su plan i projekt garaže te projekt stambene zgrade, a studenti građevinarstva analizu građevnih materijala koji se mogu ponovno iskoristiti, rješavajući uz to tzv. koncept cradle to cradle za gradnju zgrade. Student strojarstva proračunao je toplinske gubitke i napravio druge analize kako bi utvrdio najprikladnije instalacijske sustave za istu stambenu zgradu. Studentica elektrotehnike proračunala je potrebnu količinu solarnih panela za istu stambenu zgradu. Studenti šumarstva pomogli su u odabiru drvene obloge koja je najprikladnija za stambenu zgradu te način njezine obrade u skladu s održivošću, a studenti agronomije (krajobrazna arhitektura) izradili su vizualizaciju trga i parkovnog uređenja.

 

Mladi interdisciplinarni tim svoje je zajedničko idejno rješenje predstavio na završnoj prezentaciji 16. siječnja 2019. u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza. Osim projektnog rješenja studenti su izradili nastavni materijal za studente koji će sudjelovati u idućim ciklusima projekta. Drugi ciklus započinje 22. siječnja 2019., a novi tim od deset studenata u interdisciplinarnome timu izrađivat će projektni zadatak koju su pripremili stručni suradnici grada-partnera Velike Gorice.

 

Izvor: GRAĐEVINAR

Publisher:
gradimozadar.hr