tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 IGH potpisao ugovor o nadzoru nad projektom Nin-Privlaka-Vrsi

11 godina s Vama!

IGH potpisao ugovor o nadzoru nad projektom Nin-Privlaka-Vrsi

Foto: Josip Brajdić i Hrvoje Bašić
IGH potpisao ugovor o nadzoru nad poboljšanjem
vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije
Nin – Privlaka - Vrsi

Institut IGH potpisao je ugovor o uslugama nadzora nad provedbom projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin – Privlaka – Vrsi, u vrijednosti od 5.111.418,79 kuna bez PDV-a.

 

Ugovor o nadzoru sklopljen je nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, a potpisali su ga ispred naručitelja Hrvoje Bašić, direktor poduzeća Vodovod-Vir d.o.o. i Josip Brajdić, opunomoćenik i direktor Zavoda za stručni nadzor i vođenje projekata u Institutu IGH d.d. ispred zajednice ponuditelja koju čini s partnerima Ecoenergy i Terestrika.

 

Svrha je ugovora osigurati kvalitetno upravljanje i uspješnu provedbu investicija predviđenih projektom, kroz stručni nadzor nad provedbom projekta Izgradnje kanalizacijske mreže, crpne stanice, podmorskog ispusta i sanacije vodovodne mreže i projekta Izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja kapaciteta 26.000 ES (UPOV GRGUR).

 

Sustav javne odvodnje aglomeracije Nin – Privlaka – Vrsi sastoji se od 102 kilometra gravitacijske i tlačne kanalizacije, 34 crpne stanice, 32 kilometra sanacije vodovoda, podmorskog ispusta ukupne dužine 4,4 kilometra, od čega je samo podmorski dio dug 3,2 kilometra i završava u virskom moru na dubini od 30 metara.

 

Planirani završetak radova je u svibnju 2022. godine, a vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 397 milijuna kuna bez PDV-a.

Publisher:
gradimozadar.hr