gradimozadar.hr   gradimozadar.hr   gradimozadar.hr  gradimozadar.hr 
Hotel Kolovare - predavanje na temu "Krov"

Foto: Bauder
Svakom je investitoru u cilju postići sigurno i dugotrajno funkcioniranje krovne konstrukcije, što se u konačnici postiže dobrim planiranjem i kvalitetnom izvedbom iste

U Zadru (hotel KOLOVARE****), dana 26. ožujka 2019., tvrtka Bauder organizira simpozij sa stručnim predavanjima vezanim za tematiku ravnog krova.

 

Simpozij će obraditi teme: osnove o hidroizolaciji i krovovima, parna brana u krovnom sustavu, norme i pravna regulativa za vatrootpornost, primjeri šteta na krovu, osnove o zelenim krovovima itd.

 

Simpozij se u Programu stručnog usavršavanja vrednuje s ukupno pet (5) sati iz područja

A – REGULATIVA I EDUKACIJA 1 h

A1.5 Zaštita od požara, zaštita na radu, zaštita od buke

D – KONSTRUKCIJE I TEHNOLOGIJE 4 h

D1.1 Tehnologije građenja i opremanja  

D2.1       Arhitektura i detalj

 

Pozivnica sa programom i prijavnica dostupni su u nastavku.
Molimo Vas da ispunjeni obrazac prijave pošaljete u tvrtku Bauder, na e-mail koji je naveden u samoj prijavnici.

 

Pozivnica

Prijavnica

 

Sudjelovanje se ne naplaćuje.
Za sudionike je osigurano i besplatno parkirališno mjesto u krugu hotela.

Publisher:
gradimozadar.hr