tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Pet inženjerskih komora obilježilo 20 godina  djelovanja

10 godina s Vama!

Pet inženjerskih komora obilježilo 20 godina  djelovanja

Predsjednica Republike Hrvatske otvorila Svečanu akademiju kojom je pet inženjerskih komora proslavilo 20. godišnjicu djelovanju

Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, Hrvatska komora inženjera strojarstva  i Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije danas održanom Svečanom akademijom u Zagrebu obilježile su svoju 20. godišnjicu djelovanja. Svečanoj akademiji prisustvovala je i predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar Kitarović.

 

„ Arhitektonska i inženjerske struke u graditeljstvu oblikovale su svijet kakav danas poznajemo. Republika Hrvatska baštinik je duge graditeljske tradicije i vrijednoga nasljeđa. Svojim radom u Hrvatskoj i u svijetu arhitekti i inženjeri spremno odgovaraju zahtjevima investitora i stječu ugled izvođenjem zahtjevnih radova i objekata“, istaknula je predsjednica Grabar Kitarović.

 

Ovih pet, danas samostalnih komora, proizašlo je iz Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, osnovane 1998. godine.  Tadašnja komora imala je 5 strukovnih inženjerskih Razreda: arhitektura, građevinarstvo, elektrotehnika, strojarstvo i geodezija, a prvi predsjednik bio je dipl. ing. arh. Ivan Franić. Komora je aktivno djelovala 10 godina i imala je više od 10 tisuća članova.

 

Krajem 2008., uvažavajući posebnosti svake od struka, donesen je Zakon o arhitektonskoj i inženjerskoj djelatnosti u prostornom uređenju i gradnji čime je postavljen temelj za pretvaranje strukovnih razreda u pet samostalnih strukovnih komora.  Tako su početkom 2009. s radom, kao njezini pravni sljednici, krenule pet samostalnih komora: Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora inženjera strojarstva,  Hrvatska komora inženjera elektrotehnike i  Hrvatska komora inženjera geodezije.

 

„Na našim inženjerskim komorama je odgovornost za razvoj i samostalnost struke. Na nama je da budemo aktivan partner drugim čimbenicima u procesu unaprjeđenja struke, a posebice je na nama da unapređujemo i štitimo interese naših članova, kao i interese društva. Na nama je da proaktivno djelujemo na poboljšanje zakonskih okvira, a želimo biti i ključan dionik u kreiranju javnih politika radi poticanja razvoja graditeljskog sektora i poticanja investicija“, zajednički je stav svih pet predsjednika inženjerskih komora Željke Jurković (HKA), Nine Dražin Lovrec (HKIG), Vladimira Krupe (HKOIG), Željka Dorića (HKIS) i Živka Radovića (HKIE).

 

Hrvatska komora arhitekata danas ima više od 3500 članova, a svojim radom promiče arhitekturu kao izraz identiteta naroda i kao kulturu građenja te unapređuje arhitektonsku djelatnost u cilju zaštite javnog interesa. Hrvatska komora inženjera građevinarstva broji 6400 članova i mjerodavno je tijelo za regulirane profesije: projektant, nadzorni inženjer, inženjer gradilišta i voditelj radova. Hrvatska komora inženjera strojarstva ima ukupno 1450 članova te  skrbi da ovlašteni inženjeri strojarstva savjesno i u skladu sa zakonom i javnim interesom obavljaju svoje poslove i pri tome štite i unapređuju hrvatsku graditeljsku baštinu te održivi razvitak.  

 

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike danas ima 2212 članova, a njezin djelokrug rada je unapređenje  inženjerske struke, zaštita javnog interesa i zaštita interesa trećih osoba. S Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije (1300 članova), čija uloga je i jačanje uloge ovlaštenih inženjera geodezije u gospodarstvu, upravi i obrazovanju, ovih pet komora zajedno ima oko 15 tisuća članova. Kao profesionalna organizacija, komora ima dvojaku ulogu: promiče i zastupa zajedničke interese svojih članova, ali istovremeno zastupa i javni interes i interes ostalih sudionika u procesu građenja.

Publisher:
gradimozadar.hr