gradimozadar.hr   gradimozadar.hr   gradimozadar.hr  gradimozadar.hr 
Modernizacija planova evakuacije za zgrade u 2019. i nadalje

Foto: Eaton
Suvremene poslovne zgrade moraju biti pripremljene ne samo za opasnost od požara već i za novije prijetnje, uključujući terorizam, građanske nemire i ekstremne vremenske prilike

Zaštita osoba primarni je cilj prilikom evakuacija iz zgrada. Premda se priroda opasnosti koji prijete osobama u zgradama promijenila, sigurnosne prakse u starim zdanjima većinom su ostale iste. Naša nedavna povijest bilježi dobro dokumentirane primjere evakuacija zgrada koje nisu dobro obavljene, što je dovelo do tragičnih posljedica.

 

Nedavno istraživanje pokazalo je da više od 70 % osoba u izvanrednim okolnostima ne primjećuje konvencionalne oznake za izlaz u zgradama i zato budući planeri moraju uzeti u obzir različite čimbenike te izraditi najsigurniji plan evakuacije u poslovnim i rezidencijalnim zgradama za koje su odgovorni.

 

Diverzifikacija rizika

 

Suvremene poslovne zgrade moraju biti pripremljene ne samo za opasnost od požara već i za novije prijetnje, uključujući terorizam, građanske nemire i ekstremne vremenske prilike. Stoga je za takve poslovne zgrade potrebno rigoroznije planiranje evakuacije nego što je to bilo dosad.

 

EES_SA003_pic2 Modernizacija planova evakuacije za zgrade u 2019. i nadalje

 

Postupak evakuacije može predstavljati izazov u velikim zgradama sa složenim tlocrtima ili s velikim brojem osoba koje nisu upoznate s evakuacijskim putovima i postupcima. Neke su zgrade podložnije pojavi izvanrednih situacija, posebice ako je u njima povećan rizik od terorističkih napada ili su kroz njih provedene starije električne instalacije.

 

Ako je riječ o zgradama s takvim karakteristikama, možda će biti potrebni sofisticiraniji evakuacijski postupci ili tehnologije. Zahvaljujući rezultatima istraživanja poznatih incidenata i akademskih istraživanja ponašanja većih skupina u izvanrednim situacijama, identificiran je mogući raspon poboljšanja upravljanja evakuacijama. Uobičajeni rezultati pokazuju da panika, gužva i poteškoće prilikom pronalaženja oznaka za izlaz mogu otežati postupak evakuacije.

 

Jedno je od važnijih otkrića da se statične oznake za izlaz često predvide ili se ne slijede. Istraživanje je pokazalo da u izvanrednim situacijama na nepoznatom području samo 38 % osoba "primijeti" konvencionalne oznake za izlaz. Konvencionalne oznake za izlaz ne mogu mijenjati svoje upute ni smjer u skladu s promjenjivim okolnostima ili opasnostima u stvarnom vremenu, kao što su, primjerice, blokirani izlazi. To je bitna potencijalna slabost uzme li se obzir diverzifikacija rizika u kompleksnim zgradama i načini na koje te prijetnje mogu eskalirati u stvarnom vremenu.

 

Tehnologija je ključan čimbenik u svim starim i novim zgradama

 

Priroda rizika u modernim zgradama, bez obzira na to da li je riječ o poslovnim ili stambenim zgradama (tj. uzimajući u obzir broj osoba koje u njima borave), temeljito se promijenila. Srećom, tehnologija je napredovala te uređaji za sprječavanje požara i prilagodljive metode evakuacije mogu ublažiti posljedice incidenata ili ih u potpunosti spriječiti.

 

EES_SA003_pic3 Modernizacija planova evakuacije za zgrade u 2019. i nadalje

 

Nedavni rezultati pokazuju da je 25 % svih požara koji godišnje izbiju u Europi uzrokovano kvarom električnih instalacija pa je ohrabrujuća činjenica da uređaji za detekciju strujnog luka (engl. Arc Fault Detection Device, AFDD) mogu spriječiti „nevidljive prijetnje“ mikroizboja elektriciteta koji se mogu pojaviti u žicama. To je primjer modernih inovacija koje požar sprječavaju prije nego što on nastane, čime se u potpunosti izbjegava scenarij evakuacije.

 

Problem statičnih oznaka rješava se novim oblicima sustava za usmjeravanje prema izlazima, čime se poboljšava vizualno detektiranje evakuacijskih putova i povećava fleksibilnost prilikom usmjeravanja osoba iz zgrade. Prilagodljiva evakuacijska rasvjeta i dinamične oznake za izlaz mogu osobe u zgradi usmjeravati prema alternativnom izlazu, a prilagodljivi sustavi omogućuju kontinuirane prilagodbe evakuacijskog puta u skladu s lokacijom i prirodom opasnosti.

 

Ugradnjom tih sustava, bez obzira na to radi li se o preventivnim ili reaktivnim mjerama, brojni su se incidenti u zadnjih nekoliko godina mogli spriječiti ili se njima moglo bolje upravljati. Ne postoji univerzalni pristup koji bi odgovarao svima kad je riječ o sigurnosti zgrada, no ove nove tehnologije mogu se upotrebljavati zajedno s klasičnim provjerenim evakuacijskim praksama i tako zaštititi osobe u starijim i novijim zgradama od različitih prijetnji u suvremenom dobu.

 

Izvor: Eaton

Publisher:
gradimozadar.hr