Ovog proljeća kreće uređenje zadarske gradske plaže Kolovare

UREĐENJE I TEMATIZACIJA PLAŽE KOLOVARE

Trenutno je u postupku javna nabava prema kojoj će se vršiti odabir izvođača, a posljedično krenuti i s realizacijom uređenja plaže Kolovare. Kako će se i koliko urediti plaža doznajemo iz Upravnog odjela za EU fondove grada Zadra, a koji upravlja postupkom uređenja plaže u potezu od sadašnjeg dječjeg bazena do nekadašnjeg kluba Hitch tj. Zara beach.

 

Kolovare_sada Ovog proljeća kreće uređenje zadarske gradske plaže Kolovare

Sadašnji izgled plaže

 

Objašnjavaju kako je projekt preuređenja plaže Kolovare višefazni projekt, čija će se realizacija odvijati kroz tri faze. Prva na redu je faza za koju je upravo u postupku i javna nabava.

 

Prva faza obuhvaća sanaciju obalnog zida rive, popločavanje kupališta i šetnice te izvedbu sunčališta uključujući i projekt javne rasvjete unutar tog dijela obuhvata. Površina obuhvata prve faze je 1395,3 m2. Ovaj dio projekta trebao bi započeti odmah po odabiru izvođača i to najkasnije u ožujku ove 2020. godine.

 

Prva_faza Ovog proljeća kreće uređenje zadarske gradske plaže Kolovare

 

Sljedeća 2. faza obuhvatit će radove na javnoj zelenoj površini, gradnju sanitarnih paviljona, betonskih klupa i sunčališta, gornje šetnice i staza te uređenje travnatog tla kao i sadnju novih stabala. Površina obuhvata druge faze je 2802,7m2. Realizacija ove faze planirana je za 2021. godinu.

 

U planu bočalište i dječje igralište te novi bazen za djecu

 

sve_faze Ovog proljeća kreće uređenje zadarske gradske plaže Kolovare

Finalni izgled plaže

 

Tek će zadnja, treća faza uređenja obuhvatiti one najatraktivnije sadržaje kao što je dječje igralište, bočalište te preuređenje bazena za djecu. Također su u ovoj fazi planirani i radovi na dovršetku obalne linije i šetnice, sunčališta, postavljanju urbane opreme kao i završni radovi uređenja. Površina obuhvata treće faze je 1423,7 m2, a sama realizacija krenut će po završetku prethodne dvije faze.

 

Procijenjena vrijednost nabave za prvu fazu iznosi 1.950.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno 2.437.500,00 kn (bez PDV-a), od čega su osigurana i sredstva od strane Ministarstva turizma u iznosu od 560.000,00 kn.

 

Planiranim zahvatima u prostoru dio obalnog pojasa pretvorit će se u funkcionalan i oblikovno prepoznatljiv prostor koji će Kolovare potvrditi kao zanimljivo turističko odredište s jasno izraženom individualnošću.

 

Uređenjem i turističkom valorizacijom plaže Kolovare u Zadru pridonijet će se jačanju konkurentnosti turizma grada Zadra i Zadarske županije kroz razvoj turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove.

 

Plaža će se uređivati prema projektu "Arhitektonske radionice Marušić d.o.o."

 

Kolovare Ovog proljeća kreće uređenje zadarske gradske plaže Kolovare

Publisher:
gradimozadar.hr