tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Životni ciklus zgrada u Europi kao kriterij održivosti

11 godina s Vama!

Životni ciklus zgrada u Europi kao kriterij održivosti

Kampanja #BuildingLife i projekt LIFE Level(s) usmjeravaju Europu prema dekarbonizaciji sektora zgradarstva

Velik broj dnevnopolitičkih, izvanrednih i ostalih društveno-političkih izazova koji oblikuju stvarnost Europe, novoj su garnituri Europske komisije u prvi plan nametnuli novu mrežu ciljeva čije je ostvarenje od imperativnog karaktera. Ipak, u nastojanju za postizanjem gospodarske stabilnosti, financijske solidarnosti i multilateralne afirmacije, brojni izazovi i cijevi stavljeni su pod kišobran europskog Zelenog plana, kolopleta vrijednosno pragmatičnih ciljeva koji oblikuju budućnost Europe.

 

LifeLevels_BuildingLife_BOLJA_Small Životni ciklus zgrada u Europi kao kriterij održivosti

 

Zeleni plan podrazumijeva integraciju termina održivosti s lepezom aktivnosti i mjera institucija Europske unije usmjerenih ka gospodarskom boljitku, prateći zajedničke standarde izvrsnosti. Promišljajući takvu budućnost, nemoguće je zaobići pitanja kvalitete ljudskog zdravlja i zaštite okoliša, a još teže ne ukazati na primarne izvore ugroza takvih pitanja. Emisije stakleničkih plinova, posebice CO2, uzrokuju zagrijavanje Zemljine atmosfere, izumiranje biljnih i životinjskih vrsta, topljenje ledenjaka te onečišćenje zraka. Suočivši se s podatkom kako oko 36% emisija CO2 i 40% energetske potrošnje proizlazi iz izgrađenog okoliša, Europska komisija kumulativno iznosi nove ciljeve koji se dotiču nižih stopa potrošnje energije u zgradama te korištenja obnovljivih izvora energije, sve s ciljem manifestacije ideala ostvarenja klimatske neutralnosti do 2050. godine.

 

BuildingLife_Ambassadors_2_Small Životni ciklus zgrada u Europi kao kriterij održivosti

 

Kao dio međunarodne mreže aktera osviještenih glede pitanja energetske učinkovitosti i mehanizama održivosti, GBC Croatia (Hrvatski savjet za zelenu gradnju) projektom LIFE Level(s) nastoji ostvariti integraciju posljednje uvedenih praksi Europske komisije u nacionalne procese i sustave vrijednosti. Okvir Level(s) Europske komisije, ključan je pristup u mjerenju okolišnih performansi zgrada. Višegodišnje testiran sustav mjerenja, Level(s) je namijenjen sektoru zgradarstva kako bi se kroz predviđene pokazatelje održivosti omogućilo sustavno praćenje potencijalne štetnosti zgrade u različitima fazama izgradnje, namjene i rušenja. Navedena cjeloživotna perspektiva mjerenja štetnih emisija, omogućava korisnicima usmjeravanje na praktične komponente vijeka zgrada u ostvarenju okolišnih društveno-političkih ciljeva.

 

Valja ukazati kako je, usprkos značaju sadržaja i dostupnosti informacija, nacionalno tržište Republike Hrvatske, kao i brojnih drugih članica Europske unije, u određenoj mjeri van dodira s integrativnim mehanizmima kao što je Level(s). GBC Croatia je odlučno prionuo i tom izazovu.

 

BuildingLife_Ambassadors_1_Small Životni ciklus zgrada u Europi kao kriterij održivosti

 

Višenacionalnom kampanjom #BuildingLife, grupa prepoznatih Savjeta za zelenu gradnju, galvanizira dionike na nacionalnim razinama, time i diljem Europe, prema zajedničkom suočavanju s klimatskim izazovima i nepovoljnim utjecajem zgrada na okoliš i ljudsko zdravlje. Prvi korak pri adresiranju značaja potpune dekarbonizacije sektora jest segregacija samog problema emisija CO2 na komponente koje odražavaju specifična pitanja. Stoga, GBC Croatia, uz stručan doprinos vezanih aktera, za nacionalno je tržište definirao termine nužne pri razumijevanju cjeloživotnog vijeka zgrada. Ugrađeni ugljik (embodied carbon), podrazumijeva emisije proizašle za vrijeme proizvodnje materijala i opreme, transporta i izgradnje, te razgradnje i prenamjene zgrada, te doprinosi svjetskim emisijama stakleničkih plinova s 11%. Radni ugljik (operational carbon), onaj je ugljik koji nastaje kao rezultat potrošnje energije u operativnoj uporabi građevine. Usprkos činjenici kako je radni ugljik izvor 28% svjetskih emisija stakleničkih plinova, kao mjerilo je nedovoljan za uspješno hvatanje u koštac s ukupnim zagađenjem prouzrokovanim štetnim emisijama.

 

#BuildingLife kampanja okuplja predstavnike iz cijelog sektora kako bi izradili znanstveno i industrijsko potkrepljeni nacionalni plan dekarbonizacije. Suradnjom privatnog i javnog sektora, #BuildingLife kampanja će potaknuti promjenu u europskim politikama koje se odnose na ukupni utjecaj zgrada na okoliš. Kampanja u Hrvatskoj je pokrenuta uz podršku nekoliko značajnih ambasadora, uključujući dr.sc. Julija Domca, posebnog savjetnika Predsjednika Republike za energiju i klimuMartinu Šimić Baranović, direktoricu Signify HrvatskaDražena Jakšića, ravnatelja Energetskog Instituta Hrvoje PožarVedranu Likan, inicijatoricu osnivanja i počasnu članicu Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju i direktoricu Colliers HrvatskaVladimira Bartakovića, direktora Sika-e HrvatskaVladimira Turinu, direktora Viessmann-a Hrvatska.

 

WGBC_Ambassador_quote_cards_Dean_Smolar_Hrv_Small Životni ciklus zgrada u Europi kao kriterij održivosti 

Dean Smolar, izvršni direktor GBC Croatia: „Vrijeme je za djelovanje, sada! BuildingLife projekt je nužan radi svjetske borbe za dekarbonizaciju i postizanje ciljeva klimatske neutralnosti. Vjerujemo da zajedničkim suočavanjem s pitanjem ostvarenja nultih stopa emisija CO2, omogućavamo brži gospodarski oporavak i pozitivan utjecaj na zdravlje ljudi”.

 

Dr. sc. Julije Domac, posebni savjetnik Predsjednika Republike za energiju i klimu: „Naš odgovor na klimatsku krizu test je vjerodostojnosti, humanosti i solidarnosti. Gradovi, regije i njihove energetske agencije vjeruju da Europska unija može postati klimatsko neutralni kontinent, ali samo ambicioznim djelovanjem - zgrade tu moraju biti u prvom planu!“

 

Jamstvo prepoznatljivosti i vidljivosti LIFE Level(s) projekta i #BuildingLife kampanje, nisu samo tehničko-vrijednosni ciljevi. Kako bi misija Europske unije o konačnoj klimatskoj neutralnosti, delegirana na države članice, uspješno zaživjela, GBC Croatia s partnerima poziva na interdisciplinarni pristup kroz povezivanje predvodnika unutar industrije te donositelja političkih odluka.

 

Kontinuirana revizija i prilagodba europskih i nacionalnih klimatskih politika, integracija i podjela najboljih praksi od strane predstavnika industrije te predane zagovaračke aktivnosti aktera poput Savjeta za zelenu gradnju, čimbenici su koji usmjeravaju ideje dekarbonizacije sektora zgradarstva prema pragmatičnim rješenjima i time se etabliraju kao istinska manifestacija europskog Zelenog plana.

Publisher:
gradimozadar.hr