tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Kako energetski obnavljati održivim materijalima?

11 godina s Vama!

Kako energetski obnavljati održivim materijalima?

Iznimno je važno koristiti kvalitetne i održive materijale prilikom obnove zgrada. Više o natječajima, održivim materijalima i energetskim obnovama poslušajte na GBC online događanju koje će se održati 11.3. putem digitalne platforme Zoom.

S obzirom na sva aktualna događanja, naučili smo da u obnovama ne vrijedi štedjeti i da je u procesu obnove posebnu pažnju potrebno posvetiti odabiru kvalitetnih održivih materijala i obnovi koja zadovoljava elemente energetske učinkovitosti!

 

Hrvatski savjet za zelenu gradnju poziva Vas da se pridružite događaju: ODRŽIVI MATERIJALI U OBNOVAMA - Korištenje kvalitetnih i održivih materijala u energetskim obnovama, koji se održava 11. ožujka 2021. godine, od 10.00 - 13.00 sati, putem platforme ZOOM, gdje ćete saznati više o natječajima, održivim materijalima i energetskim obnovama.

 

      POGLEDAJTE PROGRAM

ISPUNITE PRIJAVNICU

 

Sudjelovanje je besplatno uz prethodno ispunjenu Prijavnicu.


Program se vrednuje u okviru Programa SSU s 2 sata pri HKA i HKIG.

 

Prezentaciju pod nazivom: Politike i mjere za poticanje obnove zgrada, održat će Irena Križ Šelendić, načelnica Sektora za energetsku učinkovitost u zgradarstvu pri Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u okviru koje će se osvrnuti na sljedeće teme: mjere planirane u Dugoročnoj strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine, pregled politika mjera usmjerenih na specifična problemska područja, politike i mjere za zgrade javnog sektora i politike i mjere za promicanje vještina i obrazovanja u građevinskom sektoru. 

 

Bojan Milovanović, profesor s Građevinskog fakulteta će prezentirati održive materijale i njihovu uporabu u energetskoj obnovi zgrada. Napravit će usporedbu prirodnih i sintetičkih materijala te će obraditi teme koje se odnose na ugrađenu energiju i izjavu o utjecaju na okoliš (EPD).

 

Mladen Ilijević ispred Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će nas upoznati s iskustvima iz provedbe programa sufinanciranja te će posebnu pozornost obratiti na: najčešće korištene materijale, ispunjavanje tehničkih uvjeta te pojavnost novih materijala.

 

Također ćete imati priliku čuti zanimljive prezentacije članova GBC-a koji će Vam predstaviti nove proizvode, inovacije i tehnologije primjenjive u energetskim obnovama.

Publisher:
gradimozadar.hr