tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 PRIJEDLOG NOVE ZGRADE HOTELIJERSKO - TURISTIČKE I UGOSTITELJSKE ŠKOLE ZADAR

11 godina s Vama!

PRIJEDLOG NOVE ZGRADE HOTELIJERSKO - TURISTIČKE I UGOSTITELJSKE ŠKOLE ZADAR

Foto: Gradimozadar.hr
U kazalištu lutaka Zadar održane su studentske prezentacije idejnih arhitektonskih rješenja nove zgrade hotelijersko – turističke i ugostiteljske škole Zadar.
Arhitektonska rješenja nove zgrade predstavili su studenti 3. godine arhitekture, sa Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu. Na prezentaciji je izloženo 29 radova studenata koje su napravili u suradnji sa svojim mentorima Ivom Letilović, Dinkom Peračićem i Brankom Juras. Radove studenata ocjenjivali su kritičari Maroje Mrduljaš i Idis Turato.

U suradnji sa Zadarskom županijom i Odjelom za društvene djelatnosti studenti imaju priliku napraviti idejne projekte za ostvarive realizacije.
Nova hotelijersko – turistička i ugostiteljska škola gradila bi se u Bibinjama u gospodarskoj zoni na 50 hektara površine. Parcela predviđena za školu nalazi se na uzvisini te pruža izvrstan pogled na grad, more i otoke. Osim škole planira se izgradnja i đačkog doma te ostalih sadržaja kao što su sportska dvorana, bazen i drugi gospodarski sadržaji. Prezentaciji idejnih projekata prisustovali su i učenici Tehničke škole Zadar.

Glavna vodilja prilikom izrade idejnog projekta jednog od studenata, Karla Ugarkovića bila je ideja da realizirana arhitektura privuče na prvu, te tako svim konzumentima omogući da se dobro osjećaju u prostoru, što je posebno bitno za turističku ponudu.