tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 U PARKU PRIRODE VRANSKO JEZERO U TIJEKU RADOVI NA POSJETITELJSKOJ INFRASTRUKTURI VRIJEDNI 4 MILIJUNA KUNA

11 godina s Vama!

U PARKU PRIRODE VRANSKO JEZERO U TIJEKU RADOVI NA POSJETITELJSKOJ INFRASTRUKTURI VRIJEDNI 4 MILIJUNA KUNA

Foto: MZOIP
Park prirode Vransko jezero kao jedinstveno obalno slatkovodno jezero s vrijednim močvarnim i poplavnim staništem, od iznimne je važnosti za zaštitu ptica i očuvanje bioraznolikosti i kao takvo je uvršteno na Ramsarski popis vlažnih staništa. Ministarstvo je zajedno s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo financiranje radova na rekonstrukciji postojeće i izgradnji nove moderne posjetiteljske infrastrukture u vrijednosti od 4 milijuna kuna.
U Parku prirode Vransko jezero u tijeku je realizacija nekoliko značajnih projekata unaprjeđenja posjetiteljske infrastrukture. Obnavlja se urušena drvena poučna staza na sjevernoj strani parka čiju obnovu u iznosu od 2 milijuna kuna u potpunosti financira Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kroz Projekt integracije u EU Natura 2000.

Na području Bašinke traju završni radovi na uređenju pristupa novopostavljenom pontonskom pristanu za prihvat plovila u vrijednosti od 1 milijun kuna, dok se u drugim dijelovima parka postavlja preko 300 signalizacijskih i interpretacijskih ploča, stalci za bicikle, koševi i kontejneri za smeće te stolovi i klupe.

Putem projekta Zelena linija kojim Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurava povoljne uvjete financiranja električnih i hibridnih plovila i vozila za parkove, u suradnji sa projektom PARCS kojeg provodi Ministarstvo i UNDP, Parku je odobreno i 3 milijuna kuna za izgradnju električnog broda kapaciteta 60 posjetitelja u cilju povezivanja brodom dvije posjetiteljske cjeline - Prosika – Bašinka (vidikovac Kamenjak).

Intencija Ministarstva je poticati parkove da 'ozelene' svoj vozni i plovni park te na taj način svojim primjerom pokažu brigu o zaštiti naših najvrjednijih područja.

Park prirode Vransko jezero će, također, uz pomoć Ministarstva dobiti i reprezentativni info centar u Betini gdje će uz NP Kornate, biti prezentirani i ostali parkovi iz okruženja. Natječaj za uređenje info centra je objavljen u Narodnim novinama.

Kako bi se razvojni potencijali Parka prirode Vransko jezero do kraja iskoristili, u idućem razdoblju trebati će riješiti tri vrlo važna zahvata: elektrifikaciju lokaliteta Prosika, izgraditi vodenu zapornicu na kanalu Prosika u suradnji s Hrvatskim vodama te kupiti lokalitet autokampa Crkvine koji je Prostornim planom planiran za buduće sjedište Javne ustanove Park prirode Vransko jezero.

Navedenim budućim projektima PP Vransko jezero će imati zaokruženu infrastrukturu i moći će pružiti kvalitetnu uslugu posjetiteljima, omogućiti održivi razvoj lokalnom stanovništvu, a pri tom raditi na očuvanju najvećeg prirodnog jezera u Hrvatskoj.


Izvor: MZOIP