tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Stručna edukacija - projektiranje nZEB-a u BIM-u

11 godina s Vama!

Stručna edukacija - projektiranje nZEB-a u BIM-u

Foto: Evgeniy Surzhan Unsplash
PRIJAVITE SE NA GBC stručnu edukaciju: PROJEKTIRANJE nZEB-a u BIM-u i isprobajte raditi u BIM-u

Hrvatski savjet za zelenu gradnju kao dio najveće svjetske organizacije koja se bavi održivom gradnjom, a na temelju bogatog i višegodišnjeg iskustva iz područja nZEB zgrada, u suradnji s BLADINISTUDIO,  stručnjacima za BIM, donosi dvodnevnu online edukaciju:  PROJEKTIRANJE nZEB-a u BIM-u, koja se održava 9. i 10. lipnja 2021. godine, putem ZOOM platforme, u okviru koje će za sudionike, koji žele, biti osiguran rad u BIM software-u.

 

TEME KOJE EDUKACIJA NUDI:

·         Zakonski okviri za nZEB u RH

·         Obvezni uvjeti koje treba zadovoljiti nZEB zgrada

·         Načini zadovoljenja kriterija prilikom projektiranja nZEB-a

·         Kako projektirati termotehničke sustave

·         Primjeri, analize i izračuni troškovno optimalnog rješenja

·         nZEB i BIM

·         BIM metodologija – osnove i procesi

·         Implementacija BIM-a u Hrvatskoj

·         Planiranje i građenje zgrada, načini njihova korištenja i upravljanja primjenom BIM pristupa

·         Potrebe za novim rješenjima u BIM-u

·         Energetska simulacija i modeliranje instalacija u BIM okruženju

·         Implementacija BIM-a u strojarskom uredu

 

Edukacija je namijenjena prvenstveno za eksperte - arhitekte, projektante i inženjere sa svrhom stjecanja konkretnih novih znanja u projektiranju prema nZEB-u u BIM-u. Program edukacije vrednuje se u okviru Programa stručnog usavršavanja s 4 sata pri HKA i HKIG. Po završetku edukacije za sudionike je osiguran certifikat kao dokaz. Edukacija omogućuje interaktivnu komunikaciju s predavačima, dok Organizator osigurava edukativne materijale koje će sudionici dobiti po završetku predavanja. Sudionicima će biti dostupna mogućnost korištenja besplatnih probnih verzija za softvere i platforme koje će se koristiti tijekom edukacije.

 

Program, prijavnicu, cjenik i više informacija o edukaciji potražite ovdje: Dvodnevna online edukacija-projektiranje-nZEB

 

Tvrtke koje su dale podršku edukaciji su: Baldinistudio d.o.o., Knauf Insulation d.o.o., BFT-ADRIA d.o.o., Uponor d.o.o., BMI Bramac d.o.o., Inoutic d.o.o.

Publisher:
gradimozadar.hr