tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 FOND OSIGURAO POTICAJE ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

11 godina s Vama!

FOND OSIGURAO POTICAJE ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Foto: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Hrvatska je ostvarila svoje nacionalne ciljeve proizvodnje energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine, objavljeno je danas u Eurostatovom izvješću. U strukturi proizvodnje energije je osim iz hidroelektrana primjetan porast proizvodnje iz ostalih obnovljivih izvora, čemu su dijelom doprinijele i brojne mogućnosti sufinanciranja putem Fonda. "OIE nemaju alternativu, osobito ne u Hrvatskoj koja ima izuzetno veliki potencijal.“ rekao je direktor Fonda.
Hrvatska je ostvarila svoje nacionalne ciljeve proizvodnje energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine, objavljeno je danas u Eurostatovom izvješću o udjelu obnovljivih izvora energije u potrošnji na razini Europske Unije. Dok se Europa približava zacrtanom cilju od 20% te je trenutno na 16%, samo je devet zemalja članica svoje ciljeve premašilo, među kojima prednjači Švedska sa 52,6%.

Hrvatska je 2014. godine proizvela 27.9% energije iz obnovljivih izvora, uglavnom zahvaljujući hidroelektranama. Međutim, primjetan je porast proizvodnje i iz ostalih obnovljivih izvora, čemu su dijelom doprinijele i brojne mogućnosti sufinanciranja putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

„Korištenje obnovljivih izvora energije osim za okoliš ima i pozitivan utjecaj na naše gospodarstvo, smanjuje ovisnost o uvozu energije, omogućava zapošljavanje, a građanima smanjuje troškove i povećava kvalitetu života. Obnovljivi izvori energije nemaju alternativu, osobito ne u Hrvatskoj koja ima izuzetno veliki potencijal.“ rekao je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Müller. Fond u svojim programima predviđa poticanje gradnje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora te instalacije sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama i industriji. U zadnjih 10 godina je sufinancirano više od 420 projekata obnovljivih izvora energije, dok je samo u zadnje dvije godine sufinancirano njih 179. Radi se o projektima vrijednima oko 200 milijuna kuna za koje je Fond osigurao oko 100 milijuna kuna. Među njima se ističu solarne elektrane poput nedavno otvorene elektrane Sinerot u Medincima, gradnja male hidroelektrane u Pleternici, ali i veliki broj sustava za korištenje solarne ili energije biomase u objektima turističke i javne namjene.

„Naravno, osim ovako velikih projekata, Fond potiče i primjenu obnovljivih izvora energije u kućanstvima, koji u ukupnoj potrošnji energije sudjeluju s 30%. Samo u 2015. godini je u sklopu programa energetske obnove obiteljskih kuća odobreno 18 milijuna kuna sufinanciranja za 1.020 sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. Uglavnom je riječ o sustavima sa sunčanim kolektorima i kotlovima na biomasu, a među njima je i 30 fotonaponskih elektrana.“ objavio je Müller, dodavši kako Fond surađuje s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i na projektu u sklopu kojeg se kućanstvima udaljenima od elektro-mreže doniraju takve elektrane kako bi imali energiju za svoje osnovne potrebe. „Razmišljamo i o programu u kojem bi se obnova kuća uz korištenje obnovljivih izvora energije omogućila i našim građanima koji su u teškoj financijskoj situaciji. Željeli bismo poticanje energetske učinkovitosti upotrijebiti kao mehanizam borbe protiv energetskog siromaštva.“ dodao je. 

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost