tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Zračna luka Split, poslovna zgrada Castua Pentagon i gradske stube u Pločama dobitnici nagrade Cemex

10 godina s Vama!

Zračna luka Split, poslovna zgrada Castua Pentagon i gradske stube u Pločama dobitnici nagrade Cemex

Foto: Cemex
Tri hrvatska građevinska projekta:


• Rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala Zračne luke Split
• Poslovna zgrada Castua Pentagon iz Kastva
• Nove gradske stube iz Ploča


Dobitnicu su Graditeljske Nagrade Cemex 2021, te će se natjecati na međunarodnom 30. jubilarnom izdanju ove svjetski poznate nagrade.

Tri pobjednika lokalnog prednatjecanja predstavljat će hrvatska građevinska dostignuća u posljednje tri godine na globalnoj Graditeljskoj nagradi CEMEX koja će se održati u studenom u Meksiku.

 

Nakon jednogodišnje stanke zbog pandemije bolesti covid-19, ove će se godine održati 30. jubilarna međunarodna Graditeljska nagrada CEMEX (CEMEX Building Award), a hrvatski će predstavnici na njoj sudjelovati dvanaesti put. Najuspješnija hrvatska arhitektonska i građevinska dostignuća natjecat će se u dvije glavne kategorije, kategoriji Infrastrukturnih građevina i kategoriji Javnih i poslovnih građevina, dok svog predstavnika Hrvatska ima i u natjecanju za posebne nagrade, one za održivu gradnju i posebnu društvenu vrijednost.

 

Gradske_stube_Ploe_1 Zračna luka Split, poslovna zgrada Castua Pentagon i gradske stube u Pločama dobitnici nagrade Cemex

Nove gradske stube u Pločama

 

Neovisni stručni Odbor nagrade koji čine mr. sc. Petra Škevin, d.i.a., potpredsjednica Upravnog odbora Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, prof. dr. sc. Alen Harapin, d.i.g., prodekan za tehnologiju, infrastrukturu i konkurentnost Fakulteta građevinarstva arhitekture i geodezije u Splitu i Daša Gazde, d.i.a., predsjednica Društva arhitekata Splita, odabrao je sljedeća tri projekta za natjecanje na međunarodnoj razini:

 

  • Projekt poslovne zgrade Castua Pentagon, Kastav, nacionalni pobjednik u kategoriji Javne i poslovne građevine
  • Rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala Zračne luke Split, nacionalni pobjednik u kategoriji Infrastrukturne građevine
  • Projekt Nove gradske stube, Ploče, dobitnik posebnih nagrada za Održivu gradnju te Društvenu vrijednost

 

Prvi dojam koji putnici dobivaju o destinaciji je njena zračna luka, a nova zgrada Zračne luke Split vrlo je transparentna i osmišljena upravo tako da iz svake točke gledanja asocira na let. Svaki prostor kroz koji putnici prođu nudi im novi doživljaj, novi trenutak koji mogu pogledati, fotografirati ili prokomentirati, a da pri tom neprekidno imaju kontakt s okolišem - s morem, Trogirom, Kaštelima, Splitom i u pozadini s Kozjakom. Putnike to na najbolji mogući način uvodi u ono što ih tek čeka pri dolasku u srce Dalmacije, rekao je Ivan Vulić, jedan od autora arhitektonskog rješenja putničkog terminala Zračne luke Split.

 

Graditeljsku nagradu CEMEX vidimo kao našu priliku za promicanje i nagrađivanje talenta, kreativnosti i inovacije u arhitekturi i graditeljstvu, ali i poticanje upotrebe tehnologija i rješenja koja jamče visoku održivost u gradnji, poput betona. Nadam se da će se naši predstavnici i ove godine, kao i u brojnim ranijim prigodama, izdvojiti iz svjetske konkurencije i pokazati snagu i ideje hrvatskog graditeljstva, rekao je Velimir Vilović, direktor CEMEX-a Hrvatska.

 

I ovogodišnju Graditeljsku nagradu CEMEX prati slogan "Ideje koje grade život". Tvrtka prepoznaje one radove koji počinju kao obične ideje, a završavaju kao građevinski projekti koji daju vrijednost krajnjim korisnicima. Natjecanje nastoji potaknuti kreativnost i razvoj bolje prakse gradnje te ističe inovacije koje će postati novi standardi izgradnje u budućnosti. Svi nacionalni pobjednici bit će predstavljeni na službenoj stranici nagrade: https://premioobrascemex.com/

 

O projektima

 

Castua Pentagon, Kastav

Pobjednik u kategoriji Javne i poslovne građevine  

 

Castua_Pentagon_1 Zračna luka Split, poslovna zgrada Castua Pentagon i gradske stube u Pločama dobitnici nagrade Cemex

 

Arhitektonsko rješenje: Siniša Zdjelar (ZDL arhitekti d.o.o.)

Projekt konstrukcije: Aljoša Travaš (Presjek d.o.o.)

Izvođač: GP Krk d.d.

 

Poslovna građevina Cedar u Kastvu, projektirana kao upravna zgrada tvrtke Cedar d.o.o., peterokutnog je tlocrta sa središnjom jezgrom koja je u funkciji atrija, komunikacija te pomoćnih prostora zaposlenika, te s obodno organiziranim radnim prostorima-uredima koji su uvijek smješteni uz pročelja kako bi maksimalno iskoristili prirodno svijetlo i prozračivanje.

 

U suterenu je smještena recepcija te se unutarnjim prostorima zgrade u suterenu pristupa natkrivenim ulazom (javni ulaz). Programski raspored temelji se na principu četiri prstena u peterokutnom tlocrtu koji se ponavlja po svim etažama: zenitalno osvijetljeno spiralno stubište, komunikacija-hodnik, pomoćne prostorije (sanitarije, gospodarstvo i čajne kuhinje) te radni prostori.

 

Castua_Pentagon_2 Zračna luka Split, poslovna zgrada Castua Pentagon i gradske stube u Pločama dobitnici nagrade Cemex

 

Na etaži prizemlja nalazi se i natkriveni sekundarni ulaz (privatni ulaz). Kao dodatak poslovnom prostoru osmišljen je lounge dio za poslovne suradnike na 2. katu. Osim stubišta pristup na svaku etažu je omogućen dizalom. Korištenjem tradicionalnih lokalnih materijala (kamen, drvo) i oblikovanja (kose krovne plohe) kroz suvremene interpretacije pokušano je maksimalno uklopiti građevinu u zatečeni arhitektonski okoliš.

 

Efekti desetogodišnje krize odrazili su se snažno na društveno-ekonomski poredak i doveli do velikih migracijskih kretanja, što je u konačnici rezultiralo odnosom uspješnih tvrtki prema svojim zaposlenicima koje im sada pokušavaju pružiti nove, bolje i ugodnije radne prostore te im posebnijim tretmanom pružiti viši standard i ugodniji boravak na radnom mjestu (google office).

 

Izgradnjom upravne građevine na cca 1200m2 tvrtka Cedar stavlja zaposlenicima na raspolaganje komfor i estetiku najsuvremenije opremljene luksuzne vile koja sadrži sve elemente bitne za ugodan i zdrav boravak na radnom mjestu. Na ovaj način je paradigma uredskog prostora kao staklenog kubusa s recikliranim nekvalitetnim zrakom i racionalizacijom javnih prostora te uopće korisnog prostora po zaposleniku potpuno promijenjena.

 

 

Rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala Zračne luke Split

 

Pobjednik u kategoriji Infrastrukturne građevine

 

Zrana_luka_ST_1 Zračna luka Split, poslovna zgrada Castua Pentagon i gradske stube u Pločama dobitnici nagrade Cemex

 

Arhitektonsko rješenje: Ivan Vulić, Ivan Radeljak (VV-projekt d.o.o.)

Projekt konstrukcije: Jure Radnić (Radnić d.o.o.)

Izvođač: Kamgrad d.o.o.

 

Projektom je u prostoru između postojeće stajanke za avione i postojećeg terminala dograđena zgrada novog terminala. Pritom je zgrada postojećeg terminala rekonstruirana i funkcionalno integrirana s novom zgradom.

 

Rekonstruirana zgrada uklopljena je u postojeće stanje poštujući sve njegove datosti, specifičnosti i ograničenja. Izvedenim rješenjem su logično, funkcionalno i vizualno integrirani postojeći disperzirani sadržaji i objekti unutar zahvata, a Zračna luka Split funkcionira kao cjelovit kompleks.

 

Zrana_luka_ST_2 Zračna luka Split, poslovna zgrada Castua Pentagon i gradske stube u Pločama dobitnici nagrade Cemex

 

Izvana, zgrada je kristalični monolit, koji lebdi iznad transparentne baze. Monolit se u interijeru postupno dezintegrira i od potpuno zatvorene forme postaje tek pikselizirana opna koja dijeli interijer od neba i spaja ga s nebom. Oblikovanje prostora rezultat je promišljanja o letenju kao kretanju u trodimenzionalnom prostoru, o karakteru prostora i vremena, o njihovoj fluidnosti, međusobnoj povezanosti i isprepletenosti.

 

Osnovni element oblikovanja: kvadrat u modularnom rasteru. Variranjem dimenzija kvadrata u zadanom rasteru omogućeno je postupno razlaganje pune plohe u dinamičnu mrežu koja se u valovima izdvaja iz stropa i ponovo u njega integrira. Promjena gustoće plohe vizualno povezuje različite žarišne točke i prate trajektorije kretanja putnika. Linije kretanja putnika su jednostavne i intuitivne, a centralni ulazni prostor funkcionira kao hub koji pregledno povezuje sve dijelove.

 

Korišteni materijali: beton, čelik i staklo kao funkcionalni i tehnološki suvremeni materijali te drvo kao prirodni materijal koji u interijer unosi smirujuće tonove. Vanjska vertikalna opna je strukturno staklo s izrazito niskom solarnim g faktorom. Konstruktivni beton u najvećem je dijelu izveden u glatkoj oplati te je vidljiv u interijeru.

 

Nove gradske stube, Ploče

 

Dobitnik posebnih nagrada Održiva gradnja te Društvena vrijednost

 

Gradske_stube_Ploe_2 Zračna luka Split, poslovna zgrada Castua Pentagon i gradske stube u Pločama dobitnici nagrade Cemex

 

Arhitektonsko rješenje: Margita Grubiša, Marin Jelčić, Daniela Škarica, Ivana Žalac, Tamara Jeger (SKROZ d.o.o.)

Projekt konstrukcije: Saša Mitrović (i.t.t. d.o.o.)

Izvođač: DOKO GRAĐENJE d.o.o.

 

Nove gradske stube u Pločama korisnici su iščekivali godinama, tijekom kojih su formirali jedva prohodnu pješačku trasu na strmoj gradskoj padini kako bi stvorili prečac između dva izuzetno frekventna gradska tkiva. Cilj uređenja pješačkog pristupa je omogućavanje jednostavnijeg i bržeg pristupa s gradske rive do Ulice Silvija Strahimira Kranjčevića.

 

Stvoreni prečac koji savladava visinsku razliku od preko 20 metara olakšava kretanje od centra grada-rive, gradske luke i ostalih bitnih sadržaja do Doma kulture s kinodvoranom, osnovne i srednje škole, sportske dvorane i prostora raznih udruga smještenih u tom dijelu grada.

 

Od pristupne ceste na koti +1,60 mnv do ulice na koti +22,40 mnv armiranobetonske stepenice su projektirane i izvedene tako da maksimalno prate niveletu terena. Trasa započinje predimenzioniranim stepenicama u podnožju, koje pozivaju na uspon te se dalje penju, uvijek u istoj širini kretanja. Naglasci, lomovi i ekscesi događaju se na međupodestima, gdje podesti postavljeni na odgovarajuću visinu povremeno preuzimaju funkciju klupa. Na gornjem dijelu trase, oblikovanjem usklađeno s ostalim dijelom stuba, formira se veće odmorište predviđeno za kraće zadržavanje. Na ovom je dijelu postavljena kompozicija više velikoformatnih ploča koje se mogu koristiti kao klupe. Nakon predaha započinje strmiji dio trase, kojem se dodaju dodatne vertikale te ograda dobiva zaštitnu funkciju. Na samom vrhu trase formira se vidikovac koji svojom pozicijom omogućava impresivnu vizuru na cijeli centar grada.

 

 

Tlocrtno, stepenice su postavljene u vlastiti ortogonalni sistem koji se od kraka do kraka, prateći logiku serpentina, rotira i postavlja u najlogičnijem nagibu i pod kutem u kojem najpovoljnije sjeda na teren. Time se stvaraju različiti međuodnosi strogo ortogonalnih podesta koji se uvijek iznova drugačije preklapaju ovisno o kutu loma.

 

Tetiva koja nosi prefabricirana gazišta uža je od samih gazišta i ličena u tamnu boju kako bi se negirala njezina pojavnost. Gazišta su slobodno položena na nazubljenu tetivu tako da ostaje vidljiva samo horizontalna, jednostavna, čvrsta ploha, koja u dojmu levitira iznad terena. Odabrani materijali (prefabricirani beton, čelik) robusni su i prikladni za visokofrekventno i dugotrajno korištenje. Sama gazišta su predgotovljena i izrađena od bijelog cementa, dok su preostali elementi ograde i koševa za smeće projektirani i izvedeni u ličenoj crnoj bravariji. Svi spojevi rješavani su na naličju prefabrikata te je hodna ploha ostvarena bez suvišnih detalja i spojeva. Rasvjetni stupovi u svom slobodnom sistemu prate trasu i naglašavaju promjene smjera kretanja i mjesta zaustavljanja.

 

 

Publisher:
gradimozadar.hr