tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Novim vozilom unapređuje se zadarski sustav prikupljanja otpada

11 godina s Vama!

Novim vozilom unapređuje se zadarski sustav prikupljanja otpada

Foto: Čistoća d.o.o.
Čistoća d.o.o. preuzela novo komunalno vozilo sufinancirano sredstvima Europske unije

Zadarska Čistoća d.o.o. bogatija je za još jedno komunalno vozilo. Dana 19. kolovoza 2021. godine organizirana je primopredaja vozila u sklopu projekta „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čistoću d.o.o Zadar“, koji je sufinanciran sredstvima iz Kohezijskog fonda. Prilikom primopredaje u nazočnosti predstavnika Čistoće d.o.o. i dobavljača nisu utvrđene nikakve nepravilnosti. Isporučeno vozilo u potpunosti odgovara karakteristikama i zahtjevima iz ugovora, Ponude i tehničke specifikacije Isporučitelja. Inače radi se o vozilu tipa navlakač kontejnera ukupne mase do 26 tona s ugrađenom dizalicom. Ukupna vrijednost vozila je 1.786.000,00 kn s PDV-om, a bespovratnim sredstvima Europske unije sufinancirano je 85% navedenog troška.

 

Nabavljenim vozilom unaprijedit će se sustav prikupljanja, prijevoza i odlaganja te daljnje obrade otpada. Vozilo će se koristiti na administrativnom području Grada Zadra, koje obuhvaća i 7 otoka s područja zadarskog arhipelaga. Namjena vozila odnosi se na odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i to odvojeno prikupljanje glomaznog otpada na cijelom području Grada Zadra te pražnjenje podzemnih spremnika u staroj gradskoj jezgri. Nabavljeno vozilo s nadogradnjom zadovoljit će minimalne standarde EURO norme VI D.

 

Komunalno_vozilo_2 Novim vozilom unapređuje se zadarski sustav prikupljanja otpada 

Osim nabave komunalnog vozila i edukacije djelatnika za rukovanje njime, kroz projekt je u lipnju održana i javna tribina za građanstvo pod nazivom „Tehnološke mogućnosti odvojenog prikupljanja otpada“, a također su izrađeni i edukativno-informativni materijali, koji će od mjeseca rujna biti dostupni građanstvu na internet stranici Čistoće d.o.o. Zadar. Radi se o online letku, edukativnoj bojanki za djecu vrtićke dobi te online brošuri. Buduća aktivnost u projektu je održavanje radionica za djecu u tri vrtića s područja Grada Zadra s ciljem razvijanja pozitivne navike postupanja s otpadom.

 

Ukupna vrijednost projekta „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čistoću d.o.o Zadar“ iznosi 1.468.880,00 HRK, dok Europska unija u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Kohezijskog fonda sufinancira iznosom od 1.248.548,00 HRK.

 

Agencija ZADRA NOVA kao regionalni koordinator, u suradnji s prijaviteljem, pripremila je i prijavila projekt te sudjeluje i u njegovoj provedbi. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme i provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Publisher:
gradimozadar.hr