tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Odabrana najbolja ideja uređenja prostora bivše vojarne u Zadru

11 godina s Vama!

Odabrana najbolja ideja uređenja prostora bivše vojarne u Zadru

REZULTATI NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA UREĐENJA PROSTORA BIVŠE VOJARNE U ULICI STJEPANA RADIĆA U ZADRU

Natječaj za izradu idejnog rješenja uređenja prostora bivše vojarne u ulici Stjepana Radića u Zadru, koji je raspisan 16.06.2021. a završio 23.08.2021. prikupio je ukupno šest idejnih prijedloga budućeg izgleda ovog prostora. 

 

Među pristiglim radovima ukupno je pet radova nagrađeno novčanom nagradom iz nagradnog fonda u iznosu 200.000 kn neto.

 

Sposobnost natjecatelja je bila zadovoljena ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Natjecatelj je mogao za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području.

 

Na natječaju nisu mogli sudjelovati svi oni koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda.

 

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

 

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao:

 -prostorni koncept u odnosu na širi i uži kontekst,

 -prostorna i oblikovna kvaliteta,

- argumentirana funkcionalnost rješenja,

- suvremenost izričaja,

- racionalnost i ekonomičnost rješenja,

- stupanj i iscrpnost odgovora na sva pitanja postavljena programom,

- uvjerljivost produkt-dizajna,

– provedivost.

 

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

 

Članovi OS-a:

 1. Saša Begović izv.prof. art., .dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS-a
 2. Krešimir Damjanović, mag.ing.arch, predstavnik provoditelja
 3. Nives Kozulić, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja
 4. Ante Ćurković, mag.pol., predstavnik raspisivača
 5. Anita Mijić, dipl. tur. komunikolog, predstavnik raspisivača

 

Zamjenik člana ocjenjivačkog suda

 1. Petar Kozina, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

 

Tehnička komisija

 1. Zrinka Gržan, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica
 2. Marin Bukulin, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

 

Tajnik natječaja

 1. Domagoj Diklić, mag.ing.arch., ovlašteni arhitekt

 

Natječaj je raspisan u skladu sa Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 85/14) i Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16).

Anketni natječaj nema procjenu vrijednosti investicije niti procjenu vrijednosti daljnje projektno-tehničke dokumentacije. Raspisivač nema obavezu nabave daljnje projektno-tehničke dokumentacije.

 

REZULTATI NATJEČAJA

 

Na natječaj je u propisanom roku pristiglo 6 radova, a odlukom ocjenjivačkog suda dodijeljene su slijedeće nagrade:

 

 1. Nagrada u iznosu od 80.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom “ 04”

Autori: Ena Vladislavić, Ivan Maurović, Dunja Mitović, Hana Paleka

 

 Pobjednicki_vojarna_Zadar Odabrana najbolja ideja uređenja prostora bivše vojarne u Zadru

 1. Nagrada u iznosu od 50.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom “ 01”

Autori: Lucija Kalogjera, Dora Ivančan

 

2.mjesto Odabrana najbolja ideja uređenja prostora bivše vojarne u Zadru

 

 1. Nagrada u iznosu od 30.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom “ 02”

Autori: Mirela Bošnjak, Mirko Buvinić, Maja Furlan Zimmermann (X.3.M. d.o.o.)

 

Mirela_Bonjak_Mirko_Buvini_Maja_Furlan_Zimmermann_idejno Odabrana najbolja ideja uređenja prostora bivše vojarne u Zadru 

 

 

 1. Nagrada u iznosu od 24.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom “ 06”

Autori: Tomislav Krajina

Suradnici: Nina Podrug, Mislav Krajina, Joško Žanić (konzultant rasvjete)

 

 

etvrto_mjesto_Stjepan_Radi Odabrana najbolja ideja uređenja prostora bivše vojarne u Zadru

 

 1. Nagrada u iznosu od 16.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom “ 03”

Autori: Bruno Raškaj, Marko Blagec, David Buczynski

 

Bruno_Rakaj_Marko_Blagec_David_Buczynski Odabrana najbolja ideja uređenja prostora bivše vojarne u Zadru

 

 

RASPISIVAČ NATJEČAJA

Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar, OIB 09933651854, telefon: +385 23208165, email:javna.nabava(at)grad-zadar.hr , internetska adresa https://www.grad-zadar.hr/

 

Odgovorna osoba: Branko Dukić, gradonačelnik;

kontakt osoba: Ante Ćurković, mag.pol., ante.curkovic(at)grad-zadar.hr,, telefon: +385 23208165

 

Publisher:
gradimozadar.hr