tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Hrvatski savjet za zelenu gradnju provodi novi projekt PROBONO

11 godina s Vama!

Hrvatski savjet za zelenu gradnju provodi novi projekt PROBONO

UNSPLASH
Foto: Magda V
Novi projekt koji je na polju energetski pozitivnih i niskougljičnih zgrada.

Projekt PROBONO ostvaruje inovativne elemente energetski učinkovitih zgrada na razini održivih zelenih četvrti. Odabran između 115 različitih projektnih prijava, PROBONO predstavlja iskorak u učinkovitom korištenju resursa pri gradnji i obnovama. Sada projekt službeno započinje.
 
Europska ambicija prema ostvarenju održivih i zelenih zgrada diljem Europe nailazi na brojne prepreke (visoki troškovi materijala i gradnje, pristup sredstvima, društveni stavovi, nedostatak informacija, iskustva te inicijativa).
 
Kako bi se odgovorilo na izazove vezane za tržište zelene gradnje, Hrvatski savjet za zelenu gradnju provodi projekt PROBONO. Financiran programom Horizon 2020, PROBONO utjelovljuje viziju europske građevinske industrije usmjerene na usklađivanje sa širim zajednicama dionika. Preciznije, tijela javne vlasti i građani će imati priliku sudjelovati  u procesima donošenja mjerljivih, održivih i primjenjivih rješenja pri ostvarenju energetski pozitivnih i niskougljičnih zgrada i gradskih četvrti.
 
Benjamin Petrović, Voditelj projekata, Croatia GBC: „Ambicija projekta je pružiti inovativna rješenja pri dizajnu, gradnji i operativnom vijeku novih i obnovljenih zgrada koje će ostvariti nulte stope zagađenosti te biti energetski pozitivne kao dio održivih i zelenih gradskih četvrti. Takve četvrti će biti dio pilot aktivnosti na razini šest EU država unutar kojih će se uspostaviti PROBONO living labs.„
 
Metodologija living lab predstavlja povezivanje istraživačkog sektora i subjekata povezanih s inovacijama. Na taj način se stvara poveznica između inovativnih koncepata i tržišta održavajući na stvarne tržišne potrebe i zahtjeve. Ideja living laba je stvaranje zajedničkog prostora u kojem korisnici i istraživači mogu razvijati i testirati usluge, procese i nove načine rada.
 
Living labs metodologija će biti usklađena s poslovnim i razvojnim planovima gradova u kojima se nalaze. Točnije, living labs će u dva grada biti vođeni od strane gradskih tijela – Madrid i Dublin, a u preostala četiri grada će predstavljati perspektivu prema energetskoj tranziciji poslovnog sektora i vlasnika zgrada – Porto, Bruxelles, Aarhus, Prag.
 
Kako bi se ostvarili zacrtani ciljevi, PROBONO naglašava pet tranzicijskih područja:
 
- strateško planiranje
- društveni angažman i podrška inovacijama
- zelena energija
- gradnja i obnova
- digitalizacija investicijskih procesa i optimizacija resursa
 
Integracija navedenih elemenata unutar šest living labs pilota, omogućit će ukazivanje kako kombinacijom tehnološki i društveno inovativnih procesa, može doći do unaprjeđivanja održivih elemenata zelenih zgrada i četvrti.
 
Sistematičnim pristupom infrastrukturi zgrada, usmjeravanjem na ljudski faktor, integracijom tehnoloških rješenja te digitalizacijom procesa, PROBONO nastoji doprinijeti širokoj prihvaćenosti na poljima standardizacije procesa, policy preporuka te strategija komercijalizacije.
 
Dean Smolar, Izvršni direktor, Croatia GBC: „Hrvatski savjet za zelenu gradnju (Croatia GBC) približit će projekt PROBONO nacionalnim tržištima koristeći svoju poziciju kao jedna od najvećih članskih organizacija u regiji s višegodišnjim i brzorastućim iskustvom u provedbi međunarodno financiranih projekata. Smjer razvoja Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju usklađen je s ambicijom PROBONO projekta prema ostvarenju snažnog učinka pri implementaciji mjera korištenja obnovljivih izvora energije, provedbe kvalitetnih energetskih obnova i promicanja inovativnih pristupa u zelenoj gradnji kao bi se smanjio učinak izgrađenog okoliša na ljudsko zdravlje".
 
U narednih pet godina provedbe, 47 partnera iz 15 različitih zemalja predvodit će ostvarenje ciljeva PROBONO projekta, čime se pozicionira kao jedan od opsegom, ambicijom i brojem dionika najvećih Europskih inovativnih projekata.