tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Napredni sustavi nadzirat će cestovni promet u Zadru

11 godina s Vama!

Napredni sustavi nadzirat će cestovni promet u Zadru

Najnovija IT tehnologija bit će implementirana u cestovne pravce grada Zadra, koordinirati cestovni promet i pratiti stanje na cestama.

Grad uređuje ukupno 17 semaforiziranih raskrižja na koje će ugraditi info displeye i video sustav za kontrolu prometa. Sva ta raskrižja  bit će povezana u jedan nadzorni sustav kojim će se upravljati iz Gradskog centra za kontrolu prometa. 

 

Taj centar bit će smješten u prostorima novog Poduzetničkog inkubatora na Bilom brigu.  Iako to više ne zvuči kao neka velika mudrost, Zadar je prvi grad u Hrvatskoj koji uvodi ovakav, trenutno najnapredniji, sustav upravljanja prometom. 

 

Taj sustav ćemo nastaviti širiti u koncentričnim krugovima i na ostale gradske prometnice.- istaknuo je gradonačelnik Branko Dukić prilikom potpisivanja ugovora o implementaciji sustava i rekonstrukcije prometnica koja prioritizira javni promet i biciklističke staze.  

 

Matija_Mandic_KING_ICT Napredni sustavi nadzirat će cestovni promet u Zadru

 

Ugovor obuhvaća isporuku i instalaciju opreme za stavljanje u funkciju semaforiziranih raskrižja koji sadrži sustav videonadzora s primjenom u prometu i integracijom u središnji sustav nadzora, a koji će OSTVARITI kroz:

 

• Zamjenu i/ili ažuriranje semaforiziranih raskrižja sa uspostavljenim centralnim sustavom za upravljanje ITS-om  

• Ugradnju info displeja  

• Ugradnju video detektorskog sustava 

•  Dobavu i uvlačenje optičkih kabela sukladno glavnom projektu  

 

Informatički najnaprednije rješenje, koje pruža inteligentno upravljanje prometom 

 

-Siguran sam da će ovim sustavom sigurnost prometa biti mnogo veća, prometna protočnost će biti veća, istovremeno će informatička okosnica osigurati da infrastruktura sutra može prihvatiti nove tehnologije.- Kazao je Ivan Ivković, predstavnik tvrtke KING ICT 

 

Konferencija_o_naprednim_sustavima_za_nadziranje_cestovnog_prometa_u_Zadru-1 Napredni sustavi nadzirat će cestovni promet u Zadru

 

Matija Mandić iz KING ICT-a je pritom prezentirao napredne mogućnosti sustava:

-Bilo koja tehnologija budućnosti koja će se implementirati bit će kompatibilna sa postojećim sustavom. Danas većina modernih rješenja počiva na IT tehnologiji. S te strane vrlo je važno da okosnica bude stabilna i visokodostupna, što znači da se u slučaju kvara u nekom mrežnom uređaju ili optičkoj liniji neće događati ispadanje kompletne infrastrukture već će se moći pojedinačno popravljati svaki uređaj. Kod semaforskih uređaja je iznimno važno da budu nove generacije i to je upravo ono što će biti integrirano kroz ovaj projekt. 

 

Kamere koje se nadograđuju na uređaj su direktno povezane sa semaforima. Takav će sustav omogućiti snimanje prometnica ali i analitičko procesiranje vozila koja se nalaze u prometu. Na temelju tih informacija kamere daju semaforu podatke na temelju kojih će donijeti najoptimalniju odluku oko upravljanja prometom. Primjerice ako noću prolazite praznim prometnicama, vas sustav propušta bez zaustavljanja. Uz to moći će se pratiti situacija na križanjima i očitati gdje dolazi do zagušenja prometa. - 

 

Obuhvat_cestovnog_pravca Napredni sustavi nadzirat će cestovni promet u Zadru

 

Josip Milić iz odjela za EU fondove predstavio je sam projekt. U okviru ITU mehanizma, unutar specifičnog cilja 7ii2 „Povećanje broja putnika u javnom prijevozu” Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“ gradu Zadru su dodijeljena bespovratna sredstva za projekt naziva: Razvoj i implementacija ITS-a i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru, u ukupnom iznosu bespovratnih sredstava od 26.698.048,51 HRK. 

 

Konferencija_o_naprednim_sustavima_za_nadziranje_cestovnog_prometa_u_Zadru Napredni sustavi nadzirat će cestovni promet u Zadru

 

Cilj Projekta je povećanje učinkovitosti upravljanja prometom u gradu Zadru kroz razvoj i implementaciju inteligentnog prometnog sustava te rekonstrukciju Ulice dr. Franje Tuđmana sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru u svrhu rješavanja problema preopterećenosti cestovnog prometa te smanjenje negativnog utjecaja prometa na okoliš i kvalitetu života.

 

Gradonačelnik Branko Dukić je u ime Grada Zadra sa zajednicom ponuditelja KING ICT i Semafor potpisao ugovor za Uspostavu I. faze ITS-a u sklopu projekta Razvoj i implementacija ITS-a i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru.