tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 EVN Croatia Plin: Ugovorene cijene vrijede sukladno ugovoru i nikakvih izmjena neće biti

11 godina s Vama!

EVN Croatia Plin: Ugovorene cijene vrijede sukladno ugovoru i nikakvih izmjena neće biti

EVN Croatia plin- Vlado Mandić
EVN je pravovremenom reakcijom osigurao niže cijene plina za svoje korisnike.

Vanjskotrgovinska organizacija Austrijske gospodarske komore, Advantage Austria, zajedno s Energetskom akademijom (ENG-A) i EVN Croatia Plin,  organizirala je 15. veljače webinar pod nazivom „Cijene prirodnog plina u Hrvatskoj“ kojem su nazočili opskrbljivači plina i krajnji korisnici - kupci plina.  

 

• Ugovori EVN-a sa kupcima normalno vrijede. Nema izmjena cijena.
• Rast cijene plina drastično opteretio obveznike javne nabave.
• Mjere za ublažavanje rasta cijena su dobrodošle, ali su kratkoročnog karaktera.
• Republika Hrvatska mora biti spremna sama brinuti za svoje energetske potrebe.
• Rješenje se treba tražiti u edukaciji opskrbljivača i kupaca, ali i drugih subjekata.

 

Porast cijena na tržištu plina u cijeloj Europi ima snažan utjecaj na tvrtke koje posluju u Hrvatskoj, a Vlado Mandić, direktor tvrtke EVN Croatia Plin istaknuo je kako je nabavna cijena plina za neke korisnike u 2021. porasla čak 350 posto. Važno je reći da je porastao udio cijene nabave energije plina, pa je tako na primjeru bolnice u Hrvatskoj udio cijene plina u javnoj nabavi u 2021. iznosio 63 posto, dok je udio cijene nabave plina kod istog poslovnog subjekta u 2022. iznosio 89 posto.

 

Naglasio je kako je EVN Croatia Plin svojim pristupom i pravovremenom reakcijom prošle godine u konačnici osigurao niže cijene plina za svoje korisnike. 

 

EVN_plin1 EVN Croatia Plin: Ugovorene cijene vrijede sukladno ugovoru i nikakvih izmjena neće biti

 

Teško je prognozirati dugoročne cijene plina, ali zbog cjelogodišnjeg monitoringa cijena, u travnju i lipnju prošle godine uočen je kratkoročan, ali značajan rast cijena te smo odmah pokrenuli žurnu akciju i poziv kupcima na ugovaranje plina. Kupcima su ponuđene razne opcije opskrbe prema terminskim cijenama, tako da je do kraja ljeta 2021. većina kupaca ugovorila opskrbu“, izjavio je Vlado Mandić, direktor tvrtke EVN Croatia Plin te naglasio kako ugovorene cijene vrijede sukladno ugovoru i nikakvih izmjena neće biti, što bi kad se govori o ugovorima, trebalo bi standard.

 

U trenutnoj situaciji gdje se već dogodio drastičan rast cijena, EVN Croatia Plin smatra da su nužne mjere za „ublažavanje šoka“, kako od strane države, koje mogu samo djelomično pomoći, tako i sa strane svih dionika.

 

Istaknuto je da se treba razmotriti mogućnost uvođenja i dodatnih tržišnih mehanizama za sprečavanje budućih energetskih kriza. „U budućnosti je važno da se, između ostalog, odrede razine strateških zaliha plina na skladištu te razmotri veća fleksibilnost u postupku javne nabave, te obavezno edukacija ljudi koji vode javnu nabavu, osobito u ime drugih institucija“, istaknuo je Vlado Mandić, direktor tvrtke EVN Croatia Plin te da je uz sve mjere za reguliranje cijena plina poželjna i diversifikacija dobavnih pravaca koje bi osigurala stabilnije cijene plina bez naglih i velikih oscilacija.

 

Što se tiče predviđanja cijena plina, organizatori su istaknuli da na cijene plina utječe niz faktora, ali predstavili su optimistične podatke vezano uz trenutne cijene trgovanja plina na burzama energenata. Cijene po kojima se trenutno trguje s količinama plina za 2024. i 2025. su na razini prije krize, što bi značilo, ako se situacija ne promijeni, da bi u budućnosti krajnje cijene plina za korisnike ipak trebale „normalizirati“ i  trebale biti niže od trenutnih.