tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Zadar restaurira Sfingu i zaštitit će ju od daljnjeg propadanja

11 godina s Vama!

Zadar restaurira Sfingu i zaštitit će ju od daljnjeg propadanja

Foto: gradimozadar.hr
Sfinga koja je godinama bila devastirana i prepuštena propadanju konačno dobiva zasluženu restauraciju

Danas su službeno započeli Konzervatorsko- restauratorski radovi na skulpturi Sfinge, a vrlo skoro će se ići i sa obnovom ograde i zida, uvodno je pri otvorenju početka restauratorskih radova kazao pročelnik Odjela za EU fondove Ante Ćurković.

 

Sfinga_restauracija_Zadar_9 Zadar restaurira Sfingu i zaštitit će ju od daljnjeg propadanja

 

Ono što nam predstoji je dovršetak kompletne projektno-tehničke dokumentacije krajobraznog uređenja cijelog parka. To je nešto što će biti gotovo do lipnja, kada ćemo prezentirati kompletno rješenje vezano za krajobrazno uređenje. Radi se o projektu RECOLOR, koji je ukupne vrijednosti preko dva milijuna kuna koji se provodi u sklopu INTERREG Hrvatska-Italija prekogranične suradnje, a budžet grada je oko 258 tisuća eura. Vraćamo stari sjaj Sfingi. Osim što će se izvršiti konzervatorski radovi, restuarirat će se dijelovi koji nedostaju i sve bi trebalo biti gotovo do kraja travnja– dodao je zatim pročelnik Ante Ćurković, naglasivši kako će sigurno i u budućnosti tražiti načine za financiranje krajobraznog uređenja parka.

 

Sfinga_restauracija_Zadar_7 Zadar restaurira Sfingu i zaštitit će ju od daljnjeg propadanja

 

-Ovo je park prekrasne ljubavne priče između dvoje ljudi i gospodina koji je napravio prekrasnu Sfingu za svoju suprugu. Učinit  ćemo sve da mimo ovog projekta, kroz gradski proračun i neke nove izvore financiranja i sufinanciranja dovršimo ovaj park. Ali najvažniji su ljudi koji će nakon obnove same skulpture i zida sigurno dolaziti ovdje i svojim prisustvom učiniti ovaj park ljepšim i plemenitijim - kazala je pročelnica za kulturu, Dina Bušić.

 

Tijek restauracije

 

Sfinga_restauracija_Zadar_10 Zadar restaurira Sfingu i zaštitit će ju od daljnjeg propadanja

 

-Obnova skulpture Sfinge sastoji se od niza složenih restauratorsko-konzervatorskih zahvata, kojima je prethodila priprema složenog elaborata, u sklopu čega su provedena dijagnostička ispitivanja kako bismo mogli dobiti što više informacija vezano za materijal i stanje materijala od kojeg je ona napravljena, a to je cement.

 

Ujedno prilikom dijagnostičkih ispitivanja doznali smo da je Sfinga bila u potpunosti bojana, tako da je prilikom ove restauracije bitno sačuvati taj izvorni slikani sloj.

 

Sfinga_restauracija_Zadar_5 Zadar restaurira Sfingu i zaštitit će ju od daljnjeg propadanja

 

S obzirom da je zatečena u vrlo zapuštenom i devastiranom stanju, vrlo su nam bile bitne informacije postojeće fotodokumentacije i svih povijesnih detalja, koji su nam bili potrebni kako bismo mogli rekonstruirati njezin izgled, s obzirom da je ona tijekom dugog niza godina tj. desetljeća bila podvrgnuta razaranjima ideoloških i vandalističkih pristupa. Tako su neki dijelovi, koji su izazito bitni, kao detalj medaljona koji se nalazio na samim prsima Sfigne i mač koji Sfinga drži među prednjim rukama su nakon Drugog svjetskog rata bili srušeni. Jednako se tako vjerovalo da je unutar same skulpture pohranjeno blago, pa su ljudi pokušali otucanjem dijela tijela samog materijala doći do blaga, stoga je ona vrlo vrlo oštećena -

 

Sfinga_restauracija_Zadar_26 Zadar restaurira Sfingu i zaštitit će ju od daljnjeg propadanja

 

- Naš tijek konzervatorsko-restauratorskih radova započet će sa čišćenjem same površine koja je zatečena sa slojem nečistoća i velikim brojem oštećenja, ono što nam je najzahtjevniji dio upravo je izrada rekonstrukcija tih dijelova koji su oštećeni, pa smo u samom startu, prilikom izrade elaborata, morali napravit 3D snimanje cijele skulpture i prema tim izvornim fotografijama, napraviti rekonstrukciju Sfinge u cijelosti. To će nam veoma pomoći kao model prilikom izrade tih rekonstrukcija za koje će nam zbilja biti potrebno jedno kiparsko znanje u smislu formiranja tih nedostajućih dijelova. Nakon čišćenja, pristupit će se sanaciji svih pukotina u smislu injektiranja i njihovih popunjavanja. Spomenuti slikani sloj će bit konsolidiran i u završnoj fazi cijela skulptura će biti zaštićena i u dogovoru sa nadležnim Konzervatorskim odjelom će se pristupiti tom ujednačavanju boje i možda čak i vraćanju u originalno stanje – objasnila je Ela Mrduljaš Kutlača, diplomirani restaurator i konzervator iz tvrtke Kvinar.

 

Sfinga_restauracija_Zadar_16 Zadar restaurira Sfingu i zaštitit će ju od daljnjeg propadanja