tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 UPUTE ZA PRISTUPANJE NATJEČAJU ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA NA PODRUČJU GRADA ZADRA ZA 2016. GODINU

11 godina s Vama!

UPUTE ZA PRISTUPANJE NATJEČAJU ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA NA PODRUČJU GRADA ZADRA ZA 2016. GODINU

Energetska obnova
Foto: Ukras
Kratke upute o pristupanju natječaju za energetsku obnovu obiteljskih kuća na području grada Zadra.
Grad Zadar je i ove godine raspisao natječaj za sufinanciranje energetske obnove čija provedba uvelike utječe na smanjenje troškova za energente uz povećanje ukupne kvalitete života. Natječajem su obuhvaćene postojeće obiteljske kuće koje se nalaze na području Grada Zadra odnosno uz Zadar u mjestima Babindub, Brgulje, Crno, Ist, Kožino, Mali Iž, Molat, Olib, Petrčane, Premuda, Rava, Silba, Veli Iž i Zapuntel. Ovim Natječajem omogućeno je vlasnicima/suvlasnicima obiteljskih kuća sufinanciranje sljedećih mjera povećanja energetske učinkovitosti:
  1. nabava i ugradnja solarnih toplinskih sustava za pripremu potrošne tople vode i/ili grijanje

  2. povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice

  3. zamjena stolarije vanjske ovojnice

  4. nabava i ugradnja kotla na drvnu biomasu.

Navedene mjere sufinanciraju se u iznosu do 40 % prihvatljivih troškova ali ne više od 12.000,00 kn s PDV-om za nabavu i ugradnju solarnih kolektora i kotlova na drvnu biomasu odnosno ne više od 30.000,00 kn s PDV-om za nabavu i ugradnju toplinske izolacije i zamjenu vanjske stolarije.

Zamjena stolarije obuhvaća prozore i vrata, kako balkonska tako i ulazna. Važno je istaknuti kako prilikom odabira stolarije mora biti zadovoljen koeficijent prolaska topline Uw koji mora biti manji ili jednak 1,6 W/m2K odnosno kada je o samom staklu riječ koeficijent Ug ne smije biti viši od 1,1 W/m2K. Uz zamjenu vanjske stolarije sufinanciraju se i zidarski/ličilački radovi i popravci, unutarnje i vanjske klupčice te zaštita od sunca (rolete, grilje, brisoleji). Sufinanciranje zaštite od sunca kao što su grilje moguće je zatražiti samo ukoliko se vrši i zamjena prozora dok za postavljanje mrežica za insekte nije moguće tražiti sufinanciranje obzirom da one ne pridonose energetskoj učinkovitosti. 

Za ostvarivanje sufinanciranja vanjske ovojnice (npr. fasade, krova i sl.) potrebno je ugraditi takvu toplinsku izolaciju kojom se u konačnici postiže određeni koeficijent prolaska topline. Taj koeficijent za fasadu iznosi U ≤ 0,40 W/m2K dok je za toplinsku izolaciju krova potrebno postići koeficijent U ≤ 0,25 W/m2K. Debljina toplinske izolacije (npr. stiropora) potrebne za ugradnju određuje se s obzirom na karakteristike postojeće vanjske ovojnice odnosno debljinu i vrstu postojećeg zida. Ukoliko se Natječajem odobri sufinanciranje postignuti koeficijent biti će potrebno dokazati dodatnom izjavom ovjerenom od strane ovlaštene osobe.  

Prilikom prijavljivanja na Natječaj najvažnija je potpuna i točna dokumentacija. Ukoliko prijava bude nepotpuna ili se administrativnom provjerom utvrdi neistinitost upisanih podataka ona će se automatski odbaciti. Također, prije donošenja same odluke moguć je i terenski pregled na adresi obiteljske kuće za koju se traži sufinanciranje kako bi se utvrdilo sadašnje stanje.

Za prijavu na Natječaj važno je da je objekt legalan što se dokazuje pravomoćnom građevinskom ili uporabnom dozvolom ili drugim dokumentom koji je s njima izjednačen (rješenje o izvedenom stanju, dokaz da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. i sl.). Ukoliko prijavitelj nije jedini vlasnik kuće (prema vlasničkom listu) važno je pribaviti potpise svih suvlasnika (Prilog 2. Natječaja) čime se dokazuje njihova suglasnost za provedbu mjera energetske učinkovitosti. Također, ukoliko je zbog nove izmjere ili spajanja/cijepanja čestica došlo do promjene broja čestice pa se čestica iz vlasničkog lista i čestica iz dokaza o legalnosti obiteljske kuće (građevinska, uporabna, rješenje o izvedenom stanju i sl.) razlikuju, svakako je potrebno priložiti i original Potvrde o identifikaciji čestica koju izdaje Ured za katastar.

Pristigle prijave pregledava povjerenstvo koje utvrđuje da li je pojedini prijavitelj prihvatljiv (prijavitelj je vlasnik ili suvlasnik obiteljske kuće za koju se traži sufinanciranje, ima prijavljeno prebivalište na adresi predmetnog objekta, priložena je ponuda za nabavu i ugradnju pojedine mjere i sl.) te da li prijava sadrži svu dokumentaciju traženu Natječajem. Za uredno podnesene prijave izvršit će se bodovanje temeljem kriterija navedenih u točki IV. Natječaja te će se sukladno ostvarenim bodovima formirati bodovna lista. O rezultatima Natječaja svi će prijavitelji biti pismeno obaviješteni.

Imenovano povjerenstvo pristupit će otvaranju svih zaprimljenih prijava tek po isteku roka za dostavu što znači da su sve prijave koje pristignu na Natječaj u roku u ravnopravnom položaju. Rok za predaju prijave s potrebnom dokumentacijom je 19. svibnja 2016. godine, a mogu se predati osobno u pisarnicu Grada Zadra na adresi Narodni trg 1 ili putem pošte. Sve prijave koje budu predane nakon navedenog roka ili s poštanskim datum kasnijim od 19. svibnja 2016. neće se razmatrati.

Prijavni obrazac kao i tekst Natječaja mogu se preuzeti s Internet stranica Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra ili osobno u prostorijama Grada Zadra na lokaciji Brne Krnarutića 13/III, soba 20 i 21. Dodatne informacije osim osobno mogu se zatražiti na na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefonski na: 023/208-043 i 023/208-054.Publisher:
gradimozadar.hr