tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU  II IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZONE PARKA I CENTRALNIH FUNKCIJA "MARASKA - PARK"

11 godina s Vama!

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU  II IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZONE PARKA I CENTRALNIH FUNKCIJA "MARASKA - PARK"

Maraska
Foto: gradimozadar.hr
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra, objavljuje javnu raspravu o prijedlogu II Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija "Maraska-park".

Javni uvid u prijedlog II Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija "Maraska-park" organizira se u vremenu od 07. srpnja do 15. srpnja 2016. godine u prizemlju zgrade Gradske uprave, Narodni trg 1, Zadar, svakog radnog dana od 9,oo-14,oo sati.

Javno izlaganje održati će se 12. srpnja 2016. godine (utorak) u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar.

Za vrijeme javnog uvida grafički i tekstualni dio Prijedloga II Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija "Maraska-park" biti će objavljen i na Internet stranici Grada Zadra (www.grad-zadar.hr).

Nakon isteka javnog uvida, konačni rok za pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog II Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija "Maraska-park"  je zaključno do 18. srpnja 2016. godine do 15.00 sati, i to samo zaprimljena na protokol Grada Zadra naslovljena na: Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Narodni trg 1, Zadar.

Zadrani će za malo više od tjedan dana konačno dobiti priliku vidjeti što će se uistinu graditi na prostru bivše tvornice Maraske prema arhitektonskom projektu Borisa Podrecce. 

Izvor/Grad Zadar

Publisher:
gradimozadar.hr