tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 GOTOVO MILIJARDA KUNA IZ EU FONDOVA ULAŽE SE U POBOLJŠANJE STUDENTSKOG SMJEŠTAJA

11 godina s Vama!

GOTOVO MILIJARDA KUNA IZ EU FONDOVA ULAŽE SE U POBOLJŠANJE STUDENTSKOG SMJEŠTAJA

Studentski dom
Foto: Sveučilište u Zadru
U Republici Hrvatskoj samo 6,69 % studenata živi u studentskim domovima dok je prosjek na razini Europske unije 17%.
Godišnje oko 4500 studenata koji  su  podnijeli  zahtjev  za  studentski  smještaj  i ispunili  kriterije, nisu dobili mogućnosti koristiti smještaj  zbog  nedovoljnih  kapaciteta.  Nekoliko  studija  ukazuje  da  samo  59 %  svih studenata upisanih na institucije visokog obrazovanja u Hrvatskoj uspješno završi svoj studij dok 41 % studenata  prekine  studij,  uglavnom  u  ranim  fazama  studiranja i najčešće zbog nedostatka sredstava za studiranje.

Doprinijeti smanjenju troškova studiranja i povećanju pristupa visokom obrazovanju za redovite studente, s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju, jedan je od ciljeva koji Republika Hrvatska nastoji ostvariti uz pomoć europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju od 2014. do 2020.

U tu svrhu raspisan je poziv „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“ ukupne vrijednosti 934 milijuna kuna kroz koji se dodjeljuju bespovratna sredstva za izgradnju nove infrastrukture studentskih domova te za rekonstrukciju i modernizaciju postojeće infrastrukture. Europska unija sufinancira 85% prihvatljivih troškova dok se ostatak sufinanciran nacionalnim sredstvima.
„Ulaganje u mlade ljude i u njihovo znanje kroz poboljšanje uvjeta studiranja i studentskog standarda prepoznali smo kao jednu od najvažnijih aktivnosti za izgradnju društva temeljenog na znanju te dugoročan i održiv razvoj naše domovine. Naporno smo radili kako bi u što kraćem roku ocijenili pristigle projektne prijave, potpisali ugovore i započeli s provedbom projekata koji će studentima osigurati bolje uvjete studiranja“ izjavio je ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić.

Do sada su u okviru ovog poziva potpisani ugovori s osam korisnika, a njihova ukupna vrijednost iznosi 987.932.795,28 kuna.

 

Naziv projekta

Korisnik

Datum potpisa ugovora

Ugovorena vrijednost projekta (HRK)

Rekonstrukcija građevina, infrastrukture i okoliša unutar studentskih naselja Stjepan Radić i Cvjetno naselje

Sveučilište u Zagrebu

8.3.2016.

299.958.707,03

Rekonstrukcija zgrade studentskog doma na adresi I. G. Kovačića 4, Osijek

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

8.3.2016.

13.510.000,00

Izgradnja studentskog doma u Virovitici

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici Virovitica

29.3.2016.

19.373.876,98

Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, 1. faza (TRIS)

Sveučilište u Rijeci

7.4.2016.

178.629.017,85

Sveučilišni kampus Varaždin, faza III - Studentski dom s pratećim sadržajima

Sveučilište u Zagrebu

15.4.2016.

142.269.118,42

Uključivo studiranje

Međimursko veleučilište u Čakovcu

29.6.2016.

8.992.075,00

Kompleks studentskoga doma Sveučilišta u Dubrovniku

Sveučilište u Dubrovniku

6.7.2016.

150.900.000,00

Izgradnja zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

12.7.2016.

174.300.000,00

Publisher:
gradimozadar.hr