tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 ARTUR 2016. - KAMP MON PERIN

11 godina s Vama!

ARTUR 2016. - KAMP MON PERIN

Kamp Mon Perin
Foto: DAZ
Predstavljamo projekt studija NFO rekonstrukcije javnih objekata u kampu Mon Perin u Općini Bale, koji je ovogodišnji dobitnik nagrade ARTUR u kategoriji realizacije u turizmu.

Kampovi Mon Perin nalazi se u Općini Bale te se rasprostire na 9 km obale na pola puta između Rovinja i Pule. Cijela zona je zaštićena dijelom kao prirodna cjelina i arheološko nalazište tako da su uvjeti gradnje iznimno strogi. Projektni zadatak bio je podići kategorizaciju kampa sa 2 ** zvjezdice  na 4**** između dvije sezone. Postojeći objekti smjeli su se rekonstruirati ali u zadanim gabaritima bez povećanja što je bila iznimno otegotna okolnost s obzirom na traženo podizanje standarda u smislu kategorizacije. Također je bio cilj stvoriti suvremeni kamp s građevinama koji i arhitektonskim jezikom sugeriraju nov smjer razvoja usluga unutar kampa.

Kamp_Mon_Perin_4 ARTUR 2016. - KAMP MON PERIN
Kamp_Mon_Perin_2 ARTUR 2016. - KAMP MON PERIN
Unutar zadanih prostorno planskih uvjeta izmeđuostalog rekonstruirani su objekti ulazne Recepcije kampa, Restorana Porto Buso i 8 sanitarnih čvorova. Objekti su mahom bile "rekonstrukcije rekonstrukcija" s premalim kvadraturama i neadekvatnog uređenja.

Kamp_Mon_Perin_9 ARTUR 2016. - KAMP MON PERIN
Recepcija se nalazi na ulazu tj. na dodirnoj točki između 2 kampa Mon Perina (San Polo i Colone), tu se vrši distribucija gostiju i prikupljaju osnovne informacije o uslugama Kampa. Osim same rekonstrukcije postojećeg gabarita recepcije dodana je vanjska pergola kao svojevrsni pretprostor za okupljanje gostiju koja uz samu zgradu recepcije obgrljuje i 3 "presvučena" kontejnera za potrebe uprave kampa tokom sezone. Tlocrtni trokutasti oblik proizašao je iz oblika sugeriranog postojećim prometnicama koji usmjeravaju posjetitelje u jedan ili drugi kamp.

Kamp_Mon_Perin_6 ARTUR 2016. - KAMP MON PERIN
Restoran Porto Buso nalazi se na atraktivnoj lokaciji uz samu obalu te je i  njegova osnovna forma definirana postojećim objektom. Rekonstrukcijom se samo zadržao osnovni konstruktivni sistem uz potpunu promjenu interijera, fasadnih obloga i opreme. Uz restoran nalazi se velika terasa, dječje igralište i prostor za montažnu pozornicu.

Kamp_Mon_Perin_3 ARTUR 2016. - KAMP MON PERIN
Kamp_Mon_Perin_7 ARTUR 2016. - KAMP MON PERIN
Sanitarni čvorovi su bili poseban izazov upravo radi potrebe za većim brojem sanitarnih čvorova i pratećih sadržaja u istom gabaritu. Težnja je bila da se kroz sličnu oblikovnu formu sagrade svih 8 sanitarnih čvorova. U kampu San Polo nalazi se 4 sanitarna čvora napravljenih sa završnom obradom od kamenih prefabrikata dok se u kampu Colone nalaze 4 sa završnom obradom HPL ploča. Sanitarni čvorovi su projektirani kao tipski (2 tipa). Sastoje se od zatvorenih djelova za sanitarije te natkrivenog dijela za pranje posuđa i odjeće. Takvom dispozicijom sanitarni čvorovi unutar sebe ostvaruju i komponentu javnog te postaju mjesta susreta.

Kamp_Mon_Perin_1 ARTUR 2016. - KAMP MON PERIN
Kamp_Mon_Perin_8 ARTUR 2016. - KAMP MON PERIN


NFO d.o.o.

Projektni tim: Kata Marunica, Dijana Pavić, Nikica Pavlović, Nenad Ravnić, Goran Rukavina, Filip Vidović 

Fotografije: Bosnić + Dorotić

Godina projekta: 2015.

Godina realizacije: 2016.

Kamp_Mon_Perin_5 ARTUR 2016. - KAMP MON PERIN
Izvor: DAZ

Publisher:
gradimozadar.hr