tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 KREĆE ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA NOVCIMA IZ EU FONDOVA

11 godina s Vama!

KREĆE ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA NOVCIMA IZ EU FONDOVA

Energetska obnova
Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević najavio je danas da se od 17. listopada 2016. energetska obnova višestambenih zgrada financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU) kao Posredničko tijelo 1 u sustavu upravljanja i korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova, za Investicijski prioritet 4c - Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi, uključujući javne i stambene zgrade na raspolaganju ima ukupno 311 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Od tog iznosa 211 milijuna eura namijenjeno je energetskoj obnovi zgrada javnog sektora, dok se preostalih 100 milijuna eura odnosi na energetsku obnovu stambenih zgrada.
VIŠESTAMBENE ZGRADE
U ponedjeljak 17. listopada 2016. MGIPU objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu višestambenih zgrada. Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 90 dana od objave. To je prvi u nizu poziva koji će objavljivati do isteka financijskih sredstava. Ovim Pozivom za energetsku obnovu višestambenih zgrada počinju se trošiti sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj a hrvatski Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) više neće dodjeljivati sredstava u te svrhe.
Temeljem prvog Poziva MGIPU će dodijelit 152 milijuna kuna, što će pokrenuti investicije veće od 250 milijuna kuna. Ukoliko se pokaže potreba, postoji mogućnost povećanja alokacije.
Korisnici sredstava su suvlasnici višestambenih zgrada, a prijave u njihovo ime podnosi upravitelj zgrade ili predstavnik suvlasnika.
Uvjet koji višestambena zgrada mora ispuniti kako bi se prijavila je 50% ušteda energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini. Najniži iznos prihvatljivih sredstava  koji prijavitelji mogu tražiti je 150.000,00 kn, a najviši 16.500.000,00 kn po jednoj višestambenoj zgradi.
Projektna dokumentacija sufinancira se u iznosu od 85%,  a uključuje izradu energetskog pregleda i energetskog certifikata prije i poslije energetske obnove zgrade i glavni projekt.
Provedba energetske obnove na zgradi, stručni nadzor građenja i projektantski nadzor sufinanciraju se u iznosu od 60% prihvatljivih troškova za područje cijele Hrvatske.
Radovi koji se financiraju su: obnova ovojnice zgrade, zamjena sustava grijanja, zamjena unutarnje rasvjete i uvođenje obnovljivih izvora energije.
Kako bi se prijaviteljima olakšala priprema prijave, MGIPU dodjeljuje preko 4,5 milijuna kuna Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji će pomagati prijaviteljima u pripremi, prijavi i provedbi projekta.
Pod pojmom 'višestambena zgrada' smatra se svaka zgrada u kojoj se najmanje 66% korisne površine zgrade koristi za stanovanje, koja ima  tri ili više stambenih jedinica, i kojom upravlja upravitelj zgrade.
Procjenjuje se kako u Hrvatskoj ima oko 50 milijuna m2  korisne površine višestambenih zgrada odnosno preko pola milijuna stanova. U kontinentalnom dijelu Hrvatske nalazi se 65% zgrada dok ih u obalnom dijelu oko 35%. Zgrade su većinom građene prije 1987. godine, što znači da otprilike troše 200-250 kWh/m2 toplinske energije za grijanje. Primjenom mjera povećanja energetske učinkovitosti, potrošnju tih zgrada je moguće višestruko smanjiti.
ZGRADE JAVNIH USTANOVA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA
Početkom studenoga 2016. MGIPU planira objaviti Poziv za dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja
Nakon izuzetno uspješnih Pilot Poziva za izradu projektne dokumentacije te radove energetske obnove odgojno-obrazovnih javnih ustanova temeljem kojih je dosad ugovoreno više od 100 projekata u vrijednosti od  gotovo 60 milijuna kuna, u pripremi je novi poziv temeljem kojega će bit dodijeljena znatno veća sredstva.
MGIPU je 7. listopada 2016., otvorilo javno savjetovanje u trajanju od  15 dana, a početkom studenog objavit će prvi privremeno otvoreni Poziv kojim će dodijeliti sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj. I u ovom slučaju radi se o prvom od  višekratnih privremenih poziva, s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijedloga od 90 kalendarskih dana. I u ovom slučaju, ukoliko se pokaže potreba, postoji mogućnost povećanja alokacije po predmetnom pozivu.
Na Poziv će se moći javiti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su vlasnici zgrada u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i/ili osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja te Javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove).
Pozivom će se podupirati mjere energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.
Obnova zgrada  u kojima se obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja pozitivno će utjecati na cijelu zajednicu osobito u demografski najugroženijim sredinama, gdje obnovljene škole služe kao javni prostor i za druge sadržaje, poput kulturnih i društvenih događanja.
Nakon zatvaranja javnog savjetovanja koje je predviđeno za 21. listopada MGIPU će izraditi nacrt Uputa za prijavitelje. Nakon usuglašavanja Poziva i Uputa s Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije MGIPU planira objavit Poziv, u sklopu kojega će biti i Upute, početkom studenog.
Publisher:
gradimozadar.hr