tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Projekti uređenja centra Zadra u 2017. godini

11 godina s Vama!

Projekti uređenja centra Zadra u 2017. godini

Godine 2017 započeti će pet velikih projekata preuređenja centra Zadra a to su Muraj, Citadela, Trg tri bunara, novo groblje te Trg sv. Frane

ŠETNICA NA MURAJU

muraj0008_Small Projekti uređenja centra Zadra u 2017. godini

Davne 1877. godine, zadarski Muraj po prvi je put postao prometnica za potrebe ulaska poštanskih kočija. Od tada do danas, taj ulaz u grad sve do Lančanih vrata vapio je za obnovom koju je konačno i dočekao. Iduće godine, naime, na Muraju bi trebali početi radovi koji će taj nekadašnji ulaz u grad cijelom svojom dužinom i širinom pretvoriti u pješaku zonu s atraktivnom šetnicom, bez prometa i parkirališta, s velikim otocima zelenila, novom rasvjetom, klupama, vidikovcima i javnim spomenicima te revitaliziranim najstarijim perivojem crnika u gradu Zadru koji je star između 160 i 180 godina. Projekt parternog uređenja Bedema zadarskih pobuna izradio je zadarski arhitekonski studio Rene još 2005. godine, a rekonstrukcija je predviđena u cijeloj dužini od približno 800 metara – od zgrade stare Tehničke škole do Trga tri bunara. Projekt bi se razvijao u tri faze. U prvoj fazi uređivao bi se prostor od stare Tehničke škole do bastiona Sv. Roka. U drugoj fazi išlo bi se od Sv. Roka do Vrata svetog Dimitrija, a u trećoj fazi od Vrata svetog Dimitrija do kraja, odnosno Trga tri bunara. Cijela investicija uređenja sve tri faze, od zahvata na infrastrukturi do parternog mobilijara, kreće se između 15 i 20 milijuna kuna. Zanimljivo, za potrebe projekta izrađena je i debela studija stanja svakog pojedinačnog stabla perivoja s preciznim preporukama kako ih obnoviti i dalje očuvati, a jedan od perivoja na bastionima krasit će i skulptura koju je izradio akademski kipar Aldo Krizman.

UTVRDA CITADELA KAO KAZALIŠNA POZORNICA

cita4_Small Projekti uređenja centra Zadra u 2017. godini
Prva europska sredstva za urbani razvoj grada koje je Zadar dobio nakon što je izabran za “ITU grad” počet će se koristiti već krajem ove godine i to za uređenje utvrde Citadele, odnosno projekt obnova i revitalizacija povijesnog, ali godinama zapuštenog i devastiranog prostora koji je Zadranima poznatiji kao park Kapetanski. Po ideji slovenske tvtke Multiplan arhitekti, čije je idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje prošle godine izabrano kao najbolje, Citadela će i nakon uređenja ostati javni perivoj, ali s dodatnim sadržajima kultunog turizma kakve do sada nije imao. To se prvenstveno misli na otvorenu scenu i gledalište za maksimalno 500 posjetitelja koja će omogućiti izvođenje kazališnih predstava i koncerata, ali održavanje znanstvenih aktivnosti Sveučilišta koje se nalazi u neposrednom susjedstvu, filmskih projekcija, promotivnih ili drugih komercijalnih događaja. Kad obnova bude završena, Zadar će dobiti atraktivan prostor kojim će se dopuniti turistička ponuda, ali i omogućiti da prostor perivoja zaživi sa svojim korisnicima, studentima, građanima, ali i turistima. U gradu očekuju kako bi radovi na obnovi bastiona mogli započeti već polovinom iduće godine, a prema prvim procjenama, za uređenje Citadele bit će potrebno oko 18 milijuna kuna.

OBNOVA TRGA TRI BUNARA

Jedan od najljepših zadarskih detalja koji je do sada bio nepravdeno zapušten i pretvoren u parkiralište, Trg tri bunara, konačno je dočekao svoj red za obnovu i uređenje. Naime, na špicu Poluotoka, kako se naziva ovaj dio grada, već se provodi osam milijuna kuna vrijedan projekt HERA, uređuje se prostor "Malog Arsenala", tako da je ovaj povijesni trg, koji datira iz 1570. godine, ostao kao jedna od rijetkih zapuštenih točaka na zadarskom Poluotoku. No, projektom vrijednim 240 tisuća kuna, zadarska tvrtka AB FORUM arhitekta Igora Pedišića konačno bi Tri bunara trebala vratiti stari sjaj.

NOVO GRADSKO GROBLJE

1_groblje2_Small Projekti uređenja centra Zadra u 2017. godini
Na površini od 33 hektara, na prostoru između Gospodarske zone Crno i Murvice, Zadar će uskoro dobiti novo, prostrano i moderno uređeno gradsko groblje za koje je urbanistički plan donesen još 2014. godine. Ovaj veliki i za grad iznimno značajan projekt povjeren je Heleni Paver Njirić, profesorici na katedri za projektiranje Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja je novo zadarsko groblje vidi kao vrlo jednostavno uređen prostor.
Ovo groblje planirano za idućih sto godina, udomit će 30.000 duša i smješteno je uz jedan od ulaza u Zadar, pored naselja Crno. Groblje je planirano kao rimski grad koji ima svoje ulice i trgove. Podijeljeno je u više etapa, odnosno malih groblja, ili grobnih cjelina. Po uzoru na mala groblja zadarskih otoka cjeline će biti opasane zidovima uz koje su smještene grobnice. Tako će uvijek, u svakoj etapi, djelovati dovršeno. Također, novo zadarsko groblje imat će i mjesta za urne pokojnika. Pri uređenju koristit će se isključivo autohtoni materijal i vegetacija, a za zidove kamen od postojećeg iskopa.

TRG SVETOG FRANE

1_frane1_Small Projekti uređenja centra Zadra u 2017. godini
U isto vrijeme kad i na Trgu pet bunara, Grad je krenuo u projekt uređenja još jedne prepoznatljive, a nepravedno zapostavljene točke na zadarskom Poluotoku. Riječ je o Trgu svetog Frane, povijesnom gradskom prostoru za koji je zadarski arhitekt Ante Ulešić, koji vodi projekt uređenja Centra za podvodnu arheologiju, od Grada Zadra dobio i zadatak izrade idejnog riješenja. Trg, koji je zapravo kontaktna zona između dvaju povijesnih samostana, muškog i ženskog, koje je dijelio zid, ostat će i u budućnosti javni prostor otvoren svima, dok će susjedni Centar za podvodnu arheologiju imati jedan zatvoreniji oblik. Sukladno takvom promišljanju se i krenulo u izradu idejnog riješenja, a koncem ove godine, ili početkom iduće, ići u glavni izvedbeni projekt. Projektant je prigodom izrade idejnog rješenja uvažio činjenicu da se na trgu nalazi crkva odnosno samostan svetog Frane, po kojemu će Trg nositi i ime, te je u stalnom kontaktu sa zadarskim franjevcima.
Publisher:
gradimozadar.hr