tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Prijava za nagradu KOLOS

11 godina s Vama!

Prijava za nagradu KOLOS

Otvoren je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu KOLOSA
nagrade Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2017. godinu
Do 15. travnja otvoren je javni natječaj za dodjelu nagrade Kolos

Nagrada Kolos dodjeljuje se za osobiti doprinos Komori i njezinoj promidžbi u zemlji i inozemstvu, za doprinos graditeljskoj struci, te  za razvoj građevinske djelatnosti. Nagrada se dodjeljuje  jednom kandidatu ili timu od najviše tri člana.

1.Hrvatska komora inženjera građevinarstva za 2017. godinu dodjeljuje slijedeće kategorije nagrada: 

- Nagrada za životno djelo; 
- Nagrada za izuzetna dostignuća u struci ovlaštenih inženjera građevinarstva i to za:
geotehniku
konstrukciju
prometnice
organizaciju građenja
hidrotehniku
i druge specijalnosti građevinske struke

-Nagrada za izuzetna dostignuća u struci ovlaštenih voditelja građenja i ovlaštenih voditelja radova i  to za:
građevine visokogradnje
građevine niskogradnje (geotehničke,  hidrotehničke, podzemne i sl.)
infrastrukturne, industrijske i energetske građevine
ostale građevine specifične za građevinsku struku

- Nagrada vanjskim pravnim i/ili fizičkim osobama.
Nagrada Kolos može se dodijeliti drugim fizičkim osobama, ustanovama, udrugama građana ili pravnim osobama, koji nisu članovi Komore. 

2.Kriteriji za dodjelu nagrada

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutom pojedincu članu Hrvatske komore inženjera građevinarstva, za trajan doprinos i ukupnu djelatnost u razvoju struke, kao i za iznimne rezultate trajne vrijednosti na unapređivanju i razvoju struke, javna prepoznatljivost i priznatost, te razvoju tehničkog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj i svijetu.Osnova za dodjelu nagrade Kolos za životno djelo, uz prethodno navedeno  je  dugotrajnije djelovanje člana u struci tijekom profesionalne karijere te javna prepoznatljivost i priznatost njegovih doprinosa struci.

Nagrada za izuzetna dostignuća u struci

U kategoriji ovlaštenih inženjera građevinarstva  nagrada se dodjeljuje za:
cjelokupni projekt/objekt izgrađen ili izgrađene faze  projekta/objekta
koncepcijsko rješenje
studije (utjecaja i zaštite prirode, hidrologija, geotehnika, potresno inženjerstvo, promet i dr.)
investicijske studije, uključivo i elaborate za prijavu Pred pristupnim i kohezijskim fondovima EU (za važne a odobrene projekte)
uspješne i opsežne istražne radove
dovršenu fazu složenih projekata ili konstrukcija, te
dovršene pojedine značajne faze izgradnje velikih projekata: fundiranje, konstrukcija, posebni zahvati, veći tuneli i slični dijelovi kompleksnih objekata, organizacija (izvedbe ili nadzora) i slično
vođenja projekta gradnje.

U kategoriji ovlaštenih voditelja građenja nagrada se dodjeljuje za:
vođenje građenja odnosno izvođenje građevinskih radova kojima se gradi nova građevina, ili radi rekonstrukcija postojeće građevine.
U kategoriji ovlaštenih voditelja radova građevinske struke nagrada se dodjeljuje za:
vođenje građevinskih radova (pripremnih, zemljanih, konstrukterskih,  instalaterskih i završnih).

Nagrada vanjskim pravnim i/ili fizičkim osobama
Nagrada se dodjeljuje osobama koje su dale poseban doprinos razvoju struke, poticanju investicija i doprinos razvoju i unapređenju graditeljske djelatnosti, a nisu članovi Komore.

Osoba koja je već dobila Kolosa ne može biti kandidirana ni u jednoj kategoriji nagrade u slijedeće tri (3)  godine.

3. Prijedloge za dodjelu nagrada KOLOS mogu podnijeti svi članovi Hrvatske komore inženjera građevinarstva, tijela komore, visokoškolske ustanove, tijela državne vlasti, ustanove, udruge građena, druge strukovne komore i pravne osobe.

4.Prijedlog za dodjelu pojedine nagrade Hrvatske komore inženjera građevinarstva mora sadržavati: 
-  ime, prezime i adresu kandidata, članski broj za kandidate članove HKIG-a, a za pravnu osobu naziv, sjedište tvrtke i odgovornu osobu;
-  kategoriju nagrade za koju se predlaže kandidat;
-  opis i obrazloženje prijedloga  (ne više od jedne kartice teksta) s  raspoloživom dokumentacijom.  

5. Rok za podnošenje prijedloga je do 15. travnja 2017. godine. 

6. Svi prijedlozi dostavljeni u prethodnim godinma koji nisu bili nagrađeni mogu ponovo biti kandidirani za dodjelu nagrade u 2017. godini.

7. Prijedlozi se podnose na obrascu koji sadrži upute o prilozima koje je potrebno dostaviti uz prijedlog. Obrazac se može preuzeti na internetskoj stranici Komore www.hkig.hr ili osobno u Komori. 

8. Prijedlozi sa svim prilozima podnose se Povjerenstvu za nagrade Hrvatske komore inženjera građevinarstva preko adrese elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili putem pošte Povjerenstvu za nagrade Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Ulica Grada Vukovara 271, 10000 Zagreb, u zatvorenoj omotnici s napomenom: "PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADE KOLOS "
Publisher:
gradimozadar.hr