tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Građevinska industrija mora postati održiva

11 godina s Vama!

Građevinska industrija mora postati održiva

Foto: Filip Brala
Od 19. do 21. travnja Zadar je bio domaćin prve međunarodne konferencije „Građevinski materijali za održivu budućnost“ u organizaciji Zavoda za materijale Građevinskog fakulteta u Zagrebu
Konferencija je okupila 200-tinjak znanstvenih i stručnih sudionika iz cijelog svijeta, među kojima su bila i vodeća znanstvena imena iz područja istraživanja inovativnih građevinskih materijala poput profesorice emerita Dubravke Bjegović sa Građevinskog fakulteta u Zagrebu i profesorice Karen Scrivener sa Saveznog instituta za tehnologiju u Švicarskoj te profesora Paula Monteira sa Sveučilišta Berkley i Orala Buyukozturka s MIT-a. 

Kroz 141 znanstveni rad i izložbu plakata prikazana su najnovija dostignuća u području razvoja ekoloških građevinskih materijala i tehnologija čija bi primjena osigurala održivi razvoj u uvjetima brzorastuće svjetske populacije i njezine potrebe za stambenim zbrinjavanjem.

Kao globalno najrašireniji građevinski materijal te materijal koji se najviše upotrebljava u svijetu nakon vode, beton igra važnu ulogu u uspješnoj tranziciji prema održivom razvoju i jednom od njezinih najznačajnijih dijelova - održivoj gradnji.

Beton se proizvodi miješanjem cementa, vode, pijeska i zrnja stijena uz dodavanje aditiva

Održivi beton podrazumijeva upotrebu alternativnih materijala dostupnih u okruženju koji mogu zamijeniti određenu količinu cementa, za čiju se proizvodnju inače koristi velika količina energije, kako bi se na taj način ostvarili pozitivni učinci na okoliš: smanjenje emisije ugljičnog dioksida, eksploatacije prirodnih resursa te potrebe za novim deponijama.

Ivana_Banjad_Peur Građevinska industrija mora postati održiva
Danas razvoj materijala ide u smjeru da se ne radi novi otpad već da se on sprema u građevinski materijal, kazala je Ivana Banjad Pečur

Leteći pepel iz termoelektrana, biomasa, različite vrste zgura, pepel od rižinih ljuskica, silicijska prašina, crvena glina, gips, mulj iz otpadnih voda i recikliranog papira, keramički otpad, staklo, konoplja, samo su neki od alternativnih materijala predstavljenih na konferenciji, a koji imaju potencijal u proizvodnji održivog betona. U fokusu aktualnih istraživanja je kako u građevinske materijale spremiti određene otpadne stvari iz građevinske ili drugih industrija, tzv. koncept kružnog gospodarstva. Međutim, pitanje je hoće li se u mnogim zemljama - među kojima je i Hrvatska - na taj materijal i dalje gledati samo kao na otpad za čije je odlaganje sve teže osigurati odgovarajuće lokacije ili će se od njega proizvesti vrijedna sirovina.

„Naš je zadatak istražiti kakve performanse novog materijala možemo postići kako bi se osigurala njegova trajnost kroz dugi period godina. Cilj je da svi ti novi materijali imaju zadovoljavajuća svojstva za novu namjenu. Danas razvoj novih materijala ide u smjeru da se ne radi novi otpad već da se on spremi u građevinski materijal, ali da se pritom ne naruše njegova svojstva. Vani se radi jako puno toga i kroz ovu smo konferenciju željeli potaknuti slična razmišljanja i uporabu novih materijala na našem području“, rekla nam je predstojnica Zavoda za materijale i predsjednica organizacijskog odbora konferencije Ivana Banjad Pečur.

Na konferenciji je također istaknuta važnost ekološke edukacije na svim razinama te bolje suradnje istraživačkih centara, državnih tijela i građevinske industrije, a sve kako bi nove znanstvene spoznaje lakše našle svoju primjenu u praksi.

Više o međunarodnoj konferenciji pročitajte u najnovijem izdanju časopisa gradimozadar.hr, ako želite primati besplatan primjerak časopisa prijavite se ovdje
Publisher:
gradimozadar.hr