tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Od jeseni u Zadru novi sveučilišni diplomski studij

11 godina s Vama!

Od jeseni u Zadru novi sveučilišni diplomski studij

I Hrvatska kreće stopama održivog ribarstva: od jeseni u Zadru novi sveučilišni diplomski studij “Održivo upravljanje vodenim ekosustavima”
Zadar - Od iduće akademske godine 2017./2018. Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru započinje s izvođenjem novog sveučilišnog diplomskog studija pod nazivom “Održivo upravljanje vodenim ekosustavima”. Ovaj studij nastao je u okviru projekta Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources, skraćenog naziva Blue Smart.  Glavni cilj projekta je stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva te povećanje mogućnosti novih poslova sadašnjih i budućih zaposlenika ovog sektora u Zadarskoj županiji, te šire. 

Upravo ovim studijem daje se prilika mladim stručnjacima da se educiraju o pitanjima održivosti ribarstva i akvakulture, o kojima se u svijetu već puno priča. Osnivanje diplomskog studija prvi je specifičan cilj navedenog projekta, a u budućnosti se očekuje i on line tečaj „Osnove dobre prakse u ribarstvu”, koji je namijenjen osobama već zaposlenima u plavom sektoru ili onima koji se žele zaposliti u tom području, kao dodatna edukacija i unaprjeđenje znanja o segmentu održivosti. 

Predviđena upisna kvota diplomskog studija “Održivo upravljanje vodenim ekosustavima” je 30 izvanrednih studenta, a početak izvođenja planiran je za listopad 2017. godine. Diplomski studij trajat će dvije godine odnosno četiri semestra kroz koji se sakuplja 120 ECTS bodova. Da bi ga mogli upisati, studenti su obavezni imati završen preddiplomski sveučilišni studij (180 ECTS) na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru ili drugi srodni preddiplomski sveučilišni ili stručni studij.

Nakon završenog studija studenti stječu titulu magistra održivog upravljanja vodenim ekosustavima. Da bi uspješno magistrirali, studenti će morati položiti predmete poput: Zaštita vodenih sustava, Ribolov i okoliš, Primijenjena ekologija vodenih ekosustava, Sociologija lokalnih zajednica, Upravljanje zaštićenim morskim područjima, Upravljane akvakulturom i ribolovom, te mnoge druge srodne predmete. 

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru je s vanjskim suradnicima, te partnerima u sklopu projekta Blue Smart izradio Elaborat spomenutog studija. Senat Sveučilišta u Zadru je na X. sjednici održanoj 27. lipnja 2017.godine donio Odluku o prihvaćanju sveučilišnog diplomskog studija Održivo upravljanje vodenim ekosustavima. Nositelj navedenog projekta je Sveučilište u Zadru (Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu), a partneri su Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, Cromaris d.d. i WWF Adria. Od ponedjeljka 17. srpnja bit će dostupna i internetska stranica projekta na www.bluesmart.hr. 

Predstavljanje spomenutog diplomskog studija održat će se 5. rujna 2017. godine u 19:00 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Stari kampus, Obala kralja Petra Krešimira IV br. 2).
Publisher:
gradimozadar.hr