tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Odobreno sufinanciranje projekata od interesa za arhitektonsku struku

11 godina s Vama!

Odobreno sufinanciranje projekata od interesa za arhitektonsku struku

Foto: TERRA SOL
Komora arhitekata financira 11 projekata od interesa za arhitektonsku struku
Hrvatska komora arhitekata (HKA) odabrala je 11 projekata od interesa za arhitektonsku struku kojima će dodijeliti financijska sredstva u ukupnom iznosu od 100.000 kuna. Do roka za dostavu prijava, 17. srpnja 2017. godine, pristiglo je čak 40 prijava.

Projekti članova Komore odabrani su prema unaprijed određenim i javno objavljenim kriterijima, kao što su originalnost teme/sadržaja koja se prezentira projektom, opći strukovni interes promicanja hrvatske arhitekture i arhitekata, promicanje te istraživanje hrvatskog prostora i arhitekture, istraživanje hrvatske urbanističke i arhitektonske baštine te realna i provediva financijska konstrukcija projekta. Od 40 prijavljenih projekata 20-ak ih se odnosilo na arhitektonsku baštinu, 15-ak na urbanističko i prostorno planiranje, a nekoliko ih se odnosilo na proučavanje te praćenje recentnih procesa i pojava u prostoru.

„Iznimno smo zadovoljni brojem prijava i raznolikošću projekata koje su članovi predlagali. Birani su isključivo projekti od javnog interesa za arhitektonsku struku, a ovu dobru praksu sufinanciranja rada naših članova planiramo nastaviti i ubuduće. Sigurni smo da će ovi projekti zaživjeti, da će i njihovim provođenjem arhitektonska struka biti vidljivija u hrvatskoj javnosti. Dodjeljivanjem sredstava po utvrđenim kriterijima osigurana je stručna utemeljenost i transparentnost cijelog postupka”, obrazložila je dodjelu sredstava predsjednica Komore, dipl. ing. arh. Željka Jurković. Pritom je istaknula kako će svi oni kojima su odobrena financijska sredstva biti pozvani u Komoru na potpis Ugovora kojima će se dodatno utvrditi međusobna prava i obaveze. 

Financijska sredstva Komore arhitekata bit će dodijeljena za izdavanje Vodiča dubrovačke arhitekture 19. i 20. stoljeća, za izdavanje monografije hrvatskog EUROPAN-a, povodom njihove 25. obljetnice djelovanja, za izdavanje  arhitektonskog priručnika za djecu „Lica (z)grada i život za njih”.  Sredstva Komore bit će dodijeljena za izdavanje knjige o strukturi hrvatskog sela od 18. do 20. stoljeća, Zanemarena baština – Prostorne strukture sela u RH, za izdavanje znanstveno-stručne knjige „Englesko-hrvatski stručni pojmovnik kulturne baštine”, za objavu zbornika radova vezanih uz istraživanje kamena kao građevinskog materijala te za publikaciju rezultata Ljetne škole arhitekture i urbanizma u Zadru, Povijesna središta, suvremeni grad i održivi turizam, javni prostori grada - tradicija i suvremene potrebe. 

Financijska sredstva Komore dodijeljena su za prezentaciju projekta Život žrvnja Žrnovnice, za projekt Revitalizacija napuštenih vojarni - umrežavanje i razmjena znanja kojeg provode članice Komore iz Varaždina, za izložbu o riječkom arhitektu Zdenku Sila, čiji je cilj dokumentiranje i prezentiranje njegovog rada. Projektu Dani nebodera, koji istražuje gradske zone Rijeke izgrađene neboderima, te uključuje razgovor sa stanovništvom, također su odobrena sredstva.
Publisher:
gradimozadar.hr