tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Tržište nekretnina stabilno – cijene realne

11 godina s Vama!

Tržište nekretnina stabilno – cijene realne

Foto:
„Ovu godinu tržište nekretnina završit će s padom cijena od dva do tri posto, što je znatno manje nego lani, kada smo godinu završili s padom od čak devet posto. To konkretno znači da imamo stabilno tržište koje je došlo do razine da se sve realno vrednuje“, rekao je potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore Josip Zaher, otvarajući 24. Forum poslovanja nekretninama, u organizaciji Udruženja poslovanja nekretninama HGK.

Prema njegovu mišljenju, ne treba očekivati da će se tržište vratiti na stanje iz 2008., kada ga je činilo 60 tisuća transakcija (stambenih nekretnina), jer ga danas čini 30. Dodao je i da usporavanje pada cijena donosi optimizam, tj. stabilizaciju tržišta. „Vrlo konkretno i kolokvijalno - posao bi trebao ići nabolje“, poručio je Zaher.

Središnja tema Foruma bio je Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina pa je zamjenik ministrice graditeljstva i prostornog uređenja Željko Uhlir objasnio kako je donošenjem zakona omogućena uspostava sustava za vrednovanje nekretnina, i to tako da je propisano tko je ovlašten izrađivati procjene, prema kojim metodama i na temelju kojih podataka.

„Sustavno se uređuju pitanja procjene vrijednosti nekretnina, što će pridonijeti pravnoj sigurnosti za ulagače i vlasnike nekretnina, ali i ujednačenju procjena vrijednosti u sudskim postupcima i postupcima izvlaštenja“, poručio je Uhlir. Naime, prema Zakonu će se oblikovati procjeniteljska povjerenstva koja će na stručnim osnovama raditi na procjeni podataka i praćenju tržišta nekretnina.  Daljnja razrada zakonskih odredbi provedena je s dvama pravilnicima kojima se detaljnije uređuju metode za vrednovanje nekretnina i mrežna aplikacija eNekretnine. S obzirom na to da su za kvalitetnu procjenu nužni kvalitetni podaci, eNekretnine se sastoje od zbirke kupoprodajnih cijena i plana približnih vrijednosti nekretnina, a sadržani podaci poprimaju različite statuse u ovisnosti od stupnja obrade.

 „Radom svojih udruženja, Komora uspješno rješava problematiku prisutnu na tržištu. Da je trud prepoznat, govori i činjenica da je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja prepoznalo posrednike u prometu nekretnina, odnosno članove Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK, kao bitne sudionike tržišta nekretnina. Upravo su na temelju Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina uvršteni u članove Procjeniteljskih povjerenstava, a Pravilnikom o informacijskom sustavu tržišta nekretnina omogućen im je pristup modulu e-Nekretnine“, rekao je Zaher.

Načelnica sektora Ministarstva gospodarstva Nada Marđetko Škoro predstavila je novosti u području prostornog uređenja i gradnje. Smatra da je svrha energetskog certificiranja na slikovit način dati informacije o energetskog potrošnji. „Obveza energetskog certificiranja zgrada propisana je Zakonom o gradnji i njena je provedba nužna jer zgrade troše mnogo energije, i to više od 40 posto, stoga su prepoznate kao veliki zagađivači okoliša, a imaju veliki potencijal uštede energije“, objasnila je Marđetko Škoro.

Načelnica sektora Ministarstva gospodarstva Marija Kulaš predstavila je rezultate mjerenja administrativnog opterećenja primjenom Standard Cost Modela (metodologija SCM), kojim se mjeri učinkovitost bilo kojeg propisa u području posredovanja u prometu nekretnina. Tim se alatom može potaknuti rast gospodarstva ako rezultira konkretnim mjerama smanjenja administrativnih opterećenja slobode poslovanja i privatnim  Ulaganjima. „Identificirano je 40-ak konkretnih problema i prijedloga za regulatorna poboljšanja kojima bi se olakšalo poslovanje, ali jedan od horizontalnih zaključaka provedbe ovog pilot-projekta jest da temeljni propisi koji reguliraju područje trgovine i posredovanja u prometu nekretnina, a iz nadležnosti ministarstva gospodarstva, bitno ne opterećuju slobodu poslovanja“, kazala je Kulaš.

S obzirom na to da su posrednici u prometu nekretnina, u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, obveznici provedbe povezanih mjera i radnji, voditelj Službe za financijske institucije i financijsko posredovanje Ministarstva financija Željko Sarić u svojem je predavanju predstavio nove revidirane opće smjernice Financijskog inspektorata za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te je upoznao sudionike s njihovim zakonskim obvezama iz tog područja.