tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Obustava poziva za  energetsku obnovu javnih građevina

11 godina s Vama!

Obustava poziva za  energetsku obnovu javnih građevina

Foto: ROCKWOOL bolnica Karlovac
U tjednu od 5. veljače do 9. veljače 2018. doći će do privremenog zatvaranja Poziva za dostavu projektnih prijava za Energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora
Poziv na dostavu projektnih prijedloga (PDP) KK.04.2.1.04 je zbog iskazanog značajnog interesa potencijalnih prijavitelja s danom 30. siječnja 2018. godine dosegnuo ukupan iznos od gotovo 165% bespovratnih sredstava Poziva.

Iz navedenog razloga, a sukladno Uputama za prijavitelje, točka 3.3 rok za predaju projektnog prijedloga, Poziv se obustavlja na određeno vrijeme najkasnije u trenutku kada svi projektni prijedlozi zaprimljeni od trenutka pokretanja PDP-a, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnu 200% ukupno raspoloživog iznosa PDP-a. Slijedom navedenoga planira se uskoro, točnije tijekom tjedna od 5. veljače do 9. veljače 2018. privremeno zatvaranje Poziva za dostavu projektnih prijava za Energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (KK.04.2.1.04).

Vezano uz zaprimanje projektnih prijedloga na pružanje stručne podrške od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU) „Dokumentacija se na kontrolu od strane potencijalnog Prijavitelja u FZOEU/SEU zaprima do maksimalno 25 radnih dana prije predviđenog ili prijevremenog zatvaranja predmetnog Poziva. U slučaju da je razdoblje između obavijesti o zatvaranju Poziva kraće od 30 kalendarskih dana, uz obavijest o zatvaranju Poziva biti će naznačen i krajnji rok za dostavu dokumentacije na kontrolu FZOEU/SEU od strane potencijalnog Prijavitelja te pripadajuća procedura postupanja“.

Slijedom navedenoga, potencijalni prijavitelji mogu se prijaviti za stručnu podršku FZOEU/SEU, kako je ista navedena u točki 3.1. Uputa za prijavitelje, najkasnije do 2. veljače 2018.u 14:00 sati. Za prijave za stručnu podršku koje se podnesu prije navedenog roka, usluga postupka stručne podrške bit će provedena i dovršena u skladu s procedurom i rokovima pružanja stručne podrške kako je propisano u točki 3.1 Uputa za prijavitelje. No ovom se obaviješću ne prejudicira da će za sve projektne prijedloge prijavljene za stručnu podršku, sam postupak stručne podrške biti dovršen do trenutka privremenog zatvaranja poziva.

Izvor: MGIPU
Publisher:
gradimozadar.hr