gradimozadar.hr   gradimozadar.hr   gradimozadar.hr  gradimozadar.hr 
U tijeku prijave za GREEN TALK Rijeka

Foto: HSZG
U travnju će se održavati Green talks u Rijeci i Šibeniku
U Rijeci će se 12. travnja, a u Šibeniku 24. travnja održavati Green talks

Glavna tema GREEN TALKS-a 2018 je: „Energetska obnova zgrada i Nzeb (Zgrade gotovo nulte potrošnje energije)“.

GREEN TALKS će obuhvatiti nZEB zakonsku regulativu i implementaciju na tržište, kao i temu financiranja energetske obnove zgrada kroz EU fondove te će predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost održati prezentacije i sudjelovati u raspravi na okruglom stolu.

Teme koje će biti obuhvaćene, osim pojašnjenja pojma i kriterija nZEBa, su: mogućnosti financiranja energetske obnove iz EU fondova, odrađeni i planirani projekti energetske obnove, mogućnosti poboljšanja i problemi s kojima se susrećemo.

Prijava za Green talk Rijeka ovdje
Publisher:
gradimozadar.hr