tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Ljetna škola arhitekture posvećena zadarskim otocima

11 godina s Vama!

Ljetna škola arhitekture posvećena zadarskim otocima

Ove će se godine u periodu 24. kolovoza –30. kolovoza 2018. održati ljetna škola na temu Povijesna središta, suvremeni grad i održivi turizam

Kao dio četverogodišnjeg projekta pod nazivom ZADAR 2020 ove će se godine u periodu 24. kolovoza –30. kolovoza 2018. održati treća po redu međunarodna ljetna arhitektonsko-urbanistička radionica na temu Povijesna središta, suvremeni grad i održivi turizam.

Glavni organizator je Arhitektonski fakultet sveučilišta u Zagrebu zajedno sa Sveučilištem u Zadru. Radionica će se održavati pod stručnim vodstvom prof.dr.sc.Tihomira Jukić, doc.dr.sc. Božene Krce Miočić i prof.dr.sc. Fedje VukićaOpis radionice:

Današnje vrijeme karakterizira ekonomska i društvena tranzicija koja je utjecala na izoliranost i usporeni razvoj otoka. Dio otoka zadarskog arhipelaga administrativno pripada gradu Zadra i njegov su sastavni dio (Molat, Ist, Mali Iž, Veli Iž, Olib, Premuda, Rava, Silba). Ljetna škola bi rebala pokrenuti svijest o transformaciji postojećeg sustava i propitivati nove odnose grada i otoka bez obzira na administrativnu pripadnost. Također, ljetna škola je usmjerena ka potrebi uređenja postojećih i planiranju novih sadržaja, a kako bi gospodarska održivost prostora utjecala i na ostale dvije komponente tj. ekološku i društvenu održivost prostora. Potenciraju se s jedne strane teme tradicije i identiteta, a s druge novih modela inovativnog i doživljajnog turizma. Interdisciplinarni timovi studenata će predložiti projekte različitih mjerila i tema, a koji bi pridonijeli razvoju otoka i poboljšanju kvalitete života na njima.

Ljetna_kola_arhitekture Ljetna škola arhitekture posvećena zadarskim otocima

Na radionicu se mogu prijaviti svi studenti arhitekture i dizajna Sveučilišta u Zagrebu te polaznici pojedinih smjerova Sveučilišta u Zadru.
Publisher:
gradimozadar.hr