gradimozadar.hr   gradimozadar.hr   gradimozadar.hr  gradimozadar.hr 
Javna rasprava na temu prometnog masterplana regije Sjeverna Dalmacija

Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija i nacrtu prijedloga Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija započinje 11. prosinca

Dok je u veljači 2018. predstavljen projekt Izrade prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija, o čemu smo pisali ovdje

Javna rasprava o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija i nacrtu prijedloga Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija započet će 11. prosinca 2018. godine i trajati do 09. siječnja 2019. godine.

 

Javni uvid u Stratešku studiju i Nacrt prijedloga Masterplana moći će se izvršiti u razdoblju trajanja javne rasprave, svakim radnim danom od 09:00 do 15:00 sati, u prostorijama Upravnog odjela za EU fondove Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

 

Sažetak Strateške studije, Strateška studija i Nacrt prijedloga Masterplana bit će s danom početka javne rasprave dostupni javnosti i na internetskim stranicama: www.grad-zadar.hr i www.zadarska-županija.hr

 

Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Masterplana održat će se 13. prosinca 2018. godine s početkom u 11:00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

 

Za vrijeme trajanja rasprave, prijedlozi i primjedbe na Stratešku studiju i Nacrt prijedloga Masterplana dostavljaju se, zaključno s danom završetka javne rasprave, na slijedeće načine:

• upisivanjem u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida
• davanjem u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
• dostavom na e-mail adresu:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s naznakom „Javna rasprava o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“ ili s naznakom „Javna rasprava o nacrtu prijedloga Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija

 

Prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Publisher:
gradimozadar.hr