tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Građanski razgovor - Park naš svagdašnji: Kakvu Vruljicu bi ti?

11 godina s Vama!

Građanski razgovor - Park naš svagdašnji: Kakvu Vruljicu bi ti?

U utorak 14. svibnja održat će se tribina na temu uređenja zadarskog parka Vruljica

U utorak 14. svibnja s početkom u 18 sati u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar održat će se javna tribina na temu „Građanski razgovor - Park naš svagdašnji: Kakvu Vruljicu bi ti?“

 

Na tribini će biti predstavljeni rezultati ankete „Park naš svagdašnji: Kakvu Vruljicu bi ti?“. Riječ je o online anketi koja je bila postavljena od 23. travnja do 7. svibnja 2019. Anketiranje se u istom periodu provodilo i putem dvije glasačke kutije od kojih je jedna bila postavljena na ulazu u Gradsku knjižnicu Zadar, a druga u prostorijama udruge „Eko-Zadar“.

 

Svrha tribine je provesti kvalitetan razgovor svih zainteresiranih građana/ki na temu malih intervencija u parku Vruljica. Razmišljanja građana/ki, kako ona iznesena u anketi, tako i ona iznesena na javnoj tribini poslužit će kao podloga arhitektima i drugim članovima/cama interdisciplinarnih timova koji će sudjelovati na arhitektonskoj radionici „Gradionica“ od 24. do 26. svibnja 2019., a koja će se baviti upravo parkom Vruljica.

 

Javnu tribinu organizira udruga „Eko-Zadar“ u suradnji s Društvom arhitekata Zadra i Gradom Zadrom.

 

Javna tribina dio je projekta „Zelena transformacija – građanska participacija“  vrijednog 8.000 kuna, kojeg financira Zadarska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade.

Publisher:
gradimozadar.hr