tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Reakcija četiri inženjerske komore na izjavu ministra

11 godina s Vama!

Reakcija četiri inženjerske komore na izjavu ministra

Reakcija četiri inženjerske komore na izjavu ministra Štromara o ukidanju komorskog članstva za voditelje gradilišta/radova

Tvrdnja da poslodavac godišnje plaća 1.800 kn za obvezu članstva u Komori za inženjere gradilišta i voditelje radova, a koju je na današnjoj konferenciji za medije izrekao ministar Predrag Štromar, neistina je i namjerno dovođenje javnosti u zabludu. Stoga su Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora inženjera elektrotehnike i Hrvatska komora inženjera strojarstva primorane reagirati na današnje izjave ministra Štromara kojima je najavio ukidanje obveza članstva u Komori za inženjere gradilišta i voditelje radova.

 

Istina je naime da su obveznici plaćanja članarine u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva, Hrvatskoj komori arhitekata, Hrvatskoj komori inženjera strojarstva i Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike, fizičke osobe ovlašteni inženjeri upisani u Imenike komore. U određenim slučajevima društveno odgovorni poslodavci po vlastitoj odluci plaćaju članarinu za svoje zaposlenike, te im se to priznaje u porezno priznati trošak. Međutim, ističemo to je dobrovoljna odluka poslodavca da želi platiti tu financijsku obvezu u ime svog zaposlenika. Znači, poslodavac može, ako to isključivo dobrovoljno sam želi, platiti svom zaposleniku članarinu u Komori. Smiješno je da ministar pokušava rasterećenje poslodavcu od 125 kn mjesečno predstaviti kao „povećanje konkurentnosti“.

 

Još jednom moramo naglasiti da smo duboko zabrinuti mogućnošću da Vlada Republike Hrvatske usvoji izmjene i dopune Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, koje Vladi predlaže Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, usprkos javnom protivljenju svih onih na koje se te izmjene odnose: voditelja građenja, struke, poduzeća iz građevinske industrije, sindikata i četiri inženjerske komore (Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, Hrvatska komora inženjera strojarstva).

 

Dužnost nam je upozoriti javnost da kreatori ovih zakona, kao i njegovi zagovaratelji površno, tehnički neodgovarajuće i neispravno tumače inženjerske postulate kao i da slabo poznaju samu graditeljsku struku.

 Ovi prijedlozi izmjena zakona ponovno u graditeljski sektor uvode kaos, nered i nesigurnost.
Naime, poslovi voditelja građenja i voditelja radova pripadaju sigurnosnom sektoru, tj. kvaliteta ovih poslova direktno utječe na javno zdravlje i sigurnost građana. Naglašavamo važnost kompetencija i iskustva koje voditelji građenja/radova trebaju posjedovati, a što je regulirano sadašnjim zakonima. Ove dvije profesije su isključivi čimbenik kvalitete gradnje, sigurnosti tijekom uporabe građevine i sigurnosti građana.

 

Na istoj konferenciji za medije državni tajnik Željko Uhlir također je medijima iznio neistinitu informaciju rekavši kako se izmjenama Zakona omogućava dobrovoljno članstvo i daljnje bavljenje poslom pod istim strukovnim načelima te kako ove mjere vode prema liberalizaciji tržišta.

 

Ističemo da je prijedlog Ministarstva neodrživ u praksi jer predlažu u jednoj organizaciji spajanje dva različita pravna oblika, komore i udruge, što je nezabilježeno ne samo u našem nego i u drugim pravnim sustavima. Predložena zakonodavna rješenja su neprovediva i iziskuju nove, znatne financijske i administrativne troškove, kako za Komore, tako i za njezine članove i poslodavce.

 

Zajednička je karakteristika svih komora u Republici Hrvatskoj da su one pravne osobe s javnim ovlastima. Komore u RH osnivaju se zakonom i pripadaju tzv. kontinentalnom tipu, odnosno javnopravnom modelu komora utemeljenom na obaveznom udruživanju, nasuprot tzv. anglosaksonskom tipu, odnosno privatnopravnom modelu komora utemeljenom na slobodnom, dobrovoljnom udruživanju. Komorski organizirana profesija štiti tržište od neovlaštenog obavljanja poslova. Članovi komore podliježu stegovnoj odgovornosti, stručnom nadzoru, dužni su poštovati pravila/kodekse strukovne etike.

 


Predloženim se izmjenama planira ukinuti komorsko članstvo ovim dvjema profesijama, što će dovesti do otežavanja uvjeta poslovanja, povećanja troškova poslovanja i nereda na gradilištima. Ako voditelji građenja/radova ne budu komorski članovi, police osiguranja od profesionalne odgovornosti koje će ugovarati i plaćati individualno ili koje će im plaćati poslodavac, bit će značajno skuplje od iznosa godišnje komorske članarine. Također, prestankom komorskog članstva 5.500 voditelja građenja/radova izgubit će pristup normama Hrvatskog zavoda za norme koje su im sada dostupne u sklopu članarine, a koje su im nužne u svakodnevnom radu.

 
Izračuni komora, samo na bazi analize novih troškova osiguranja od profesionalne odgovornosti i pristupa normama, pokazuju
55 puta veće opterećenje za gospodarstvo u slučaju prihvaćanja ovih zakonskih izmjena i dopuna. Prema tome, promjene zakona donijet će značajno povećanje troškova: trošak osiguranja od profesionalne odgovornosti, trošak pristupa normama i trošak pravne pomoći koju sada također dobivaju od komora u sklopu članarine.

Publisher:
gradimozadar.hr