tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Providurova palača gotovo završena

11 godina s Vama!

Providurova palača gotovo završena

Uz sve poteškoće koje mogu zadesiti staru konstrukciju, radovi na obnovi zgrade Providurove palače privode se kraju.

Svi konstruktivni radovi i instalacije na gradilištu Providurove palače su dovršeni, te se nastavljaju završni radovi podnih obloga, bojanja i postavljanja rasvjete. Tim povodom odjel EU fondova, gradonačelnik Dukić i projektanti predstavili su gradilište na press konferenciji.

 

Providurova_27 Providurova palača gotovo završena

 

-Znamo da jezik i kultura predstavljaju srce grada te se želimo razvijati u tom smjeru ne samo što se tiče građana već i potreba turista. Kultura predstavlja srce grada. U Providurovoj i Kneževoj palači će biti izloženo sve što se tiče povijesti grada Zadra, a ne želimo da to bude jedan sterilni prostor, već da to bude dnevni boravak građana i turista gdje će moći uživati u gastronomiji, knjižnici, da mogu pročitati knjigu i novine i praktički da ovaj dio grada živi kulturu.

 

Providurova_32 Providurova palača gotovo završena

 

Grad Zadar je u posljednje četiri godine imao već više od 40 EU projekata, a značajniji kulturni projekti su Providurova, Kneževa palača, centar za mlade, uređenje Muraja, koji predstavlja novo lice grada Zadra- kazao je na obilasku gradilišta Providurove palače zadarski gradonačelnik Branko Dukić.

 

Providurova_5 Providurova palača gotovo završena 

-Prostor Providurove palače je druga faza čitavog kompleksa, veličine 5000 kvadrata. Za razliku od završene Kneževe palače, koja je veličine 2500 kvadrata.

 

Providurova_6 Providurova palača gotovo završena

 

U vrijeme projektiranja prostor je bio još uvijek neistražen do kraja te čak i djelomično naseljen, tako da su se otvaranjem radova otkrivali dodatni problemi, pitanje konstrukcije, pitanje otkrivene slike u velikoj dvorani, tako da je taj dio odgodio početak normalnog odvijanja radova. U ovom trenutku je konstrukcija zgrade u potpunosti riješena, instalacije su u potpunosti provedene, znači ostaje manji dio završnih radova, a to je postava podova, bojanje, rasvjetna tijela i onda smo na kraju.

 

Providurova_9 Providurova palača gotovo završena 

Na žalost ostaje još i treća faza od dodatnih pet tisuća kvadrata zgrade, koja se širi na prostor vodovoda, gdje imamo rušenje popratnih objekata, gradnju novih. Jedna vrlo zahtjevna etapa za koju se u ovom trenutku ne zna kad bi mogla započeti.

 

Providurova_23 Providurova palača gotovo završena

 

U ovom će projektu Kneževa palača (2500 m2) i Providurova (5000 m2) činiti jednu funkcionalnu cjelinu, tako da će se ti sadržaji međusobno povezivati i izmjenjivati. Veliki atrij će biti glavni ulazni prostor kroz koji se pristupa u muzeje dvije palače.- pojasnio je projektant Igor Pedišić.                                                                                                                          

 

Providurova_26 Providurova palača gotovo završena

 

 

Na pitanje o detaljnijem objašnjenju predugog trajanja radova Pedišić pojašnjava:

-Na ovom objektu nisu bili obavljeni detaljni istražni radovi, dakle nije postojala potpuna informacija o stanju konstrukcije. Ulaskom u sam objekt, skidanjem žbuke, kopanjem oko temelja otkrivali su se dodatni problemi. Kad sam rekao da nije rađeno detaljno istraživanje, čak i sonde koje su bile pozicionirane nisu do kraja pokazale stvarno stanje u kojem se nalazi Providurova palača.

 

Providurova_3_1 Providurova palača gotovo završena

Postojeće drvene grede na međukatnoj konstrukciji su dopunjene novima

 

Stanje drvenih greda koje su se otkrivale, tek rušenjem žbuke su se pokazale u velikoj većini nedostatne za novu namjenu i bile su u prilično lošem stanju. Sama ta statička konstrukcija, odnosno ojačanje cijelog objekta je element koji je dosta odužio radove. Osim toga arheološki radovi su također usporili proces. Osim toga ostali radovi koji se nisu ticali konstrukcijskih dijelova su tekli nesmetano.-

 

Providurova_2 Providurova palača gotovo završena

 

Ante Ćurković, v.d. pročelnika za EU fondove  govorio je i o financijskim  aspektima projekta, odnosno o tome kako su  iz projekta Zadar baštini obnovljena dva zadarska kulturna dobra: Bedemi zadarskih pobuna i Providurova palača u ukupnoj vrijednosti od preko 66 milijuna kuna, a i radovi na  Centru za mlade odvijaju se prema planu. Ukupno je riječ o 150 milijuna kuna vrijednom ulaganju u našu kulturnu baštinu.

 

Providurova_15 Providurova palača gotovo završena

 

Nadalje, osigurana su i sredstva za uređenje kompleksa crkve Svetog Nikole u sklopu Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju, uređenje stare Tehničke škole za potrebe Sveučilišta, a jedino što još nismo započeli je uređenje prostora Citadele za potrebe uređenja gradske pozornice na otvorenom.

 

Providurova_11 Providurova palača gotovo završena

 

Providurova_1 Providurova palača gotovo završena

 Providurova_7_1 Providurova palača gotovo završena

 

Providurova_17_1 Providurova palača gotovo završena

 

Publisher:
gradimozadar.hr