tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 ZAKONSKA REGULATIVA I DIZAJN nZEB KUĆE & BIM I FACILITY MANAGEMENT

11 godina s Vama!

ZAKONSKA REGULATIVA I DIZAJN nZEB KUĆE & BIM I FACILITY MANAGEMENT

Zakonska regulativa nZEB
Foto: HRVATSKI SAVJET ZA ZELENU GRADNJU
Hrvatski stručnjaci educirali novi naraštaj inženjera uključenih u projekte zelene gradnje u okviru cjelogodišnje edukacije Green Building Professional

U četvrtak i petak, 25. i 26. veljače 2016. godine održani su moduli na temu: „Dizajn nZEB kuće i  Zakonska regulativa nZEB; Zeleni ured”  te  „BIM (Building Information Modeling); Facility Management“ u sklopu 5. generacije Green Building Professional edukacije 2015/2016 u Zagrebu. Edukaciju o zelenoj gradnji, koja stvara već 5. generaciju stručnjaka zelene gradnje, niz godina podupiru Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH i Hrvatska komora arhitekata.

Predavači na modulu „Dizajn nZEB kuće; Zakonska regulativa nZEB; Zeleni ured” bili su dr.sc. Borka Bobovec, dipl. ing. arh. i Alen Višnjić, mag. ing. el. tech. inf. koji su istaknuli: „Energetskom obnovom zgrade, odnosno povećanjem energetske učinkovitosti postižu se značajne financijske uštede te je provedba energetskog pregleda prvi korak u energetskoj obnovi zgrade – mogu se ostvariti uštede na režijama od 30 do 60 posto.“ Bobovec je predavanje započela objašnjavanjem tri stupa energetske učinkovitosti: smanjenje gubitaka energije, učinkovito korištenje energije i proizvodnja energije iz obnovljivih izvora te je istaknula da stambene zgrade imaju potencijal za velike energetske, ekonomske i ekološke uštede. Također, osvrnula se i na vrlo aktualne mjere za povećanje energetske učinkovitosti za obiteljske kuće koje se odnose na obnovu vanjske ovojnice, zamjenu sustava grijanja i korištenje OIE (obnovljivih izvora energije) te na najpopularnije načine sufinanciranja iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, strukturnih fondova EU, stambenih štedionica (krediti). “Sve države članice Europske unije obvezne su, prema Direktivi o energetskoj učinkovitosti, izraditi Dugoročnu strategiju za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada kao i druge zakonske i podzakonske akte i programe. Glavni cilj je na osnovu utvrđenog ekonomsko-energetski optimalnog modela obnove zgrada identificirati djelotvorne mjere za dugoročno poticanje troškovno učinkovite integralne obnove fonda zgrada Republike Hrvatske, koji obuhvaća sve zgrade stambenog i nestambenog sektora“, ističe Bobovec.   „Zdravlje, dobrobit i produktivnost u uredima sljedeći je korak u zelenoj gradnji“, tvrdi Bobovec, koja je prezentaciju na temu zelenih ureda potkrijepila mnogobrojnim primjerima iz prakse. Višnjić je istaknuo 4 aspekta važna za zgrade gotovo nulte energije: politički i legalni, tehnički, financijski i tržišni te socijalni aspekt i zaštita okoliša. Višnjić nadalje navodi: „kako bi se postigao nZEB standard potrebno je temelje pasivne gradnje povezati sa sustavima koji koriste obnovljive izvore energije. Kada se postizanjem vrlo visokog stupnja energetske učinkovitosti energetske potrebe zgrade dovedu gotovo na nultu razinu, tada je navedenu potrebnu količinu energije potrebno zadovoljiti primjenom sustava koji koriste obnovljive izvore energije“.

Predavači na modulu „BIM, Facility Management ” bili su Hrvoje Šolman, dipl. ing. građ. i Gianmarco Ćurčić Baldini, dipl. ing. arh. koji su obradili prednosti koje projektanti ostvaruju prilikom uvođenja BIM sustava te pojedine softverske alate i simulacije za projektiranje i metode kojima se postiže visoka učinkovitost građevina u odnosu na okoliš. Šolman je istaknuo da je Facility Management (FM) složena, interdisciplinarna profesija koja postoji već duži niz godina, a zahtjeva široku bazu znanja, iskustva i kompetencija te povezuje ljude, prostor, procese i tehnologiju. Primarna uloga FM-a je upravljanje i nadziranje operativnog objekta dok je njegov primarni cilj učinkovitost i sigurnost zgrade.

Izvor: HRVATSKI SAVJET ZA ZELENU GRADNJU